Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Recidiva adenomu příštítného tělíska

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN
Ostrava-Poruba


Kazuistika:
77 letý nemocný
OA: hypertense, stav po resekci žaludku Billroth II pro ulceraci, dna, lehká renální insuficience, stav po tromboflebitidě PDK, aortální kalcifikace, hypertrofie LK. 

NO: V lednu 2008 exstirpace objemného adenomu příštítného tělíska vpravo dole. Po operaci byla hladina parathormonu v normě, v březnu 2008 opět výrazný vzestup jeho hladiny na 676 ng/l (norm. rozmezí 10-65 ng/l). Hladina kalcia v normě. USG krku bez pozoruhodností. 

Pacient byl odeslán na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým bylo označeno radiofarmakum methoxyisobutylisonitril (MIBI). Aplikovali jsme 700 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1)

Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 


 

Na dynamické scintigrafii se zobrazují oba laloky štítné žlázy, bez ložiskových změn.

Za 1 hodinu po aplikaci radiofarmaka jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.2).

 

Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku 60 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku 60 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární./ 
 


Na tomografických scintigramech ještě pozorujeme oba laloky štítné žlázy a malé okrouhlé ložisko poněkud vyšší depozice radioindikátoru těsně pod oběma laloky.

Za 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru jsme znovu provedli tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.3).
 


Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární./ 

 

Radioaktivita z obou laloků štítné žlázy je z větší části vyplavena a malé okrouhlé ložisko pod oběma laloky je výraznější než při vyšetření za 1 hodinu po aplikaci. Závěr:

U pacienta dva měsíce po exstirpaci objemného adenomu příštítného tělíska s recidivou hyperparatyreózy prokazujeme pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné dvěma tomografickými scintigrafiemi ložisko zvýšené depozice radioindikátoru ve střední čáře těsně pod oběma laloky. Tento nález svědčí pro recidivu adenomu příštítného tělíska. Je indikována opakovaná operace.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:

otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz