Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Hyperparatyreóza, hyperplazie příštítného tělíska

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN
Ostrava-Poruba


Kazuistika:

NO: 75 letá pacientka s chronickou intersticiální nefritidou, renální insuficiencí, v chronickém dialyzačním programu, se známkami výrazné hyperparatyreózy, s vysokými hladinami parathormonu, sklonem k hyperkalcémii. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým bylo označeno radiofarmakum methoxyisobutylisonitril (MIBI). Aplikovali jsme 500 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1)

Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 

Na dynamické scintigrafii se zobrazují oba laloky štítné žlázy.

Po ukončení dynamické scintigrafie následovala 5 minutová statická scintigrafie krku a hrudníku na planární kameře MB9200 s kolimátorem s vysokým rozlišením (HR) (obr.2)


Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci

/ Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci pomocí kamery s HR kolimátorem 30 minut po aplikaci radiofarmaka./ 

Stejně jako při dynamické scintigrafii nezjišťujeme na krku žádné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru. Ektopické příštítné tělísko s adenomem nebo hyperplazií v hrudníku neprokazujeme.

Za 3 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.3).Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci./ 

Tentokrát ve srovnání s dynamickou scintigrafií a statickou scintigrafií za 30 min. pozorujeme ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod pravým lalokem štítné žlázy. 

Hned poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.4).Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie krku 185 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie krku 185 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitá
lní řezy, dolní řada: řezy koronální.

Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod pravým lalokem štítné žlázy. 


Závěr:
U pacientky s hyperparatyreózou pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné tomografickou scintigrafií prokazujeme ložisko zvýšené depozice radioindikátoru svědčící pro přítomnost adenomu nebo hyperplazie příštítného tělíska pod pravým lalokem štítné žlázy. Byla doporučena chirurgická léčba, která byla poté uskutečněna.
Histologickým vyšetřením odstraněné tkáně pod pravým lalokem štítné žlázy byla zjištěna hyperplazie příštítného tělíska.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:

otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz