Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Krvácení do střeva u dvouletého dítěte

MUDr. Vojtěch Grecman
oddělení nukleární medicíny
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Uherské Hradiště


Anamnesa
M.O. (narozen 2004) přijat na dětské oddělení pro enterorrhagii, které předcházelo horečnaté onemocnění s nachlazením a řídkou hnědou stolicí. V medikaci Brufen a Smecta. Opakovaně hospitalizován na dětském oddělení pro záněty plic a enteritidu, v prvním roce života také intususcepce se spontánní desinvaginací. Během hospitalizace stále stolice s čerstvou krví. 

Vyšetření
Z pomocných vyšetření vybírám: UZ břicha bez patologického nálezu, biochemie, krevní obraz i koagulace bez pozoruhodností. Stolice na antigeny virů imunochromatograficky také negativní. 

Proto pacient odeslán na naše oddělení k potvrzení či vyloučení přítomnosti ektopické žaludeční sliznice. 

Scintigrafické vyšetření
Toto vyšetření provedeno po předchozí premedikaci inhibitory H2 receptorů na gamakameře Picker 2000S s kolimátorem HR po aplikaci 180 MBq pertechnetátu i.v. (99Mo/99mTc-generátor UltraTechneKow FM).
Zhotovena dynamická studie v matici 128x128, 24 obr. po 5 sekundách, následovalo osm statických scanů, každý na 300 sekund s maticí 256x256. Další statická studie za stejných kritérií zhotovena za 4 hodiny po aplikaci RF. SPECT studie opět s kolimátorem HR, matice 64x64, 60 kroků po 6 stupních, 20 sekund/frame.

Nález byl vyhodnocen jako ložisko patologicky zvýšené akumulace RF v přední části mesogastria, asi 5 cm nad močovým měchýřem, mírně napravo od střední čáry. Ložisko se objevuje časně s počátkem sekrece RF žaludeční sliznicí a v čase nepodléhá peristaltice. Nález svědčí pro přítomnost ektopické žaludeční sliznice v oblasti tenkého střeva – Meckelův diverikl. (Obr. 1, 2 a 3)

Obr. 1 Časný snímek po aplikaci, šipka označuje ložisko patologického vychytávání RF

/Obr. 1: Časný snímek po aplikaci, šipka označuje ložisko patologického vychytávání RF/Obr. 2 Pozdní snímek, šipka opět označuje ložisko patologického vychytávání RF

/Obr. 2: Pozdní snímek, šipka opět označuje ložisko patologického vychytávání RF/Obr. 3 SPECT - 3D rekonstrukce ve dvouprahovém zobrazení

/Obr. 3: SPECT - 3D rekonstrukce ve dvouprahovém zobrazení/
Závěr 
Na základě našeho jednoznačného nálezu chlapec odeslán na dětskou chirurgii k definitivnímu operačnímu řešení potíží. 


Pracoviště:

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Vojtěch Grecman
Purkyňova 365

686 68  Uherské Hradiště

kontakt na autora:
MUDr. Vojtěch Grecman
tel. 572 529 753

e-mail: grecman@nspuh.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz