KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  GIT, JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY  -  kazuistika GIT-3 ze dne 21.06.2000
 

Dynamická scintigrafie jater - cholescintigrafie

MUDr. František Bláha
Odd. nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


Žena 36 let, přichází v září 1998 do gastroentorologické ambulance s obstipací.

V anamnese vředová choroba duodena, odeznělá biliární dyspepsie. Stav po cholecystektomii.
Provedena esofagogastroduodenoskopie, na přehlédnutých slinicích jícnu, žaludku i duodena je makroskopicky normální nález. Odebrána histologie z antra na Hellicobacter.
Medikace: Ursosan, Prepulsid, kontrola při obtížích.

11.11.1998 přichází ke kontrole pro několik dnů trvající tlak v epigastriu, bez nausey, nezvrací, afebrilní, bez dietní chyby, bez vlivu jídla na obtíže. Kolika 0, subikterus 0.
Laboratoř v normě.
Doporučena dietní opatření, ponechána dosavadní medikace.

6.1.1999 gastroenterologická kontrola – po pedchozím zklidnění recidiva dyspeptického syndromu, recidiva průjmů posléze i s mírnou eterorhagií, bolestí v anu, po lokální terapii odeznění bolestí i enterorhagie. Nyní spíše polymorfní dyspeptický syndrom, stolice 3x denně, bez patologických příměsí, dlouhodobě častější stolice. Stresující situace v zaměstnání. Dop. Prepulsid ex, Ursosan, Quamatel 2x20 mg.

Scintigrafické zobrazení:


17.5.1999 cholescintigrafie
/viz obr.1 a 2/: Vyšetření provedeno u lačnící pacientky po aplikaci 200 MBq preparátu EHIDA (přípravek Rotop EHIDA). Gama kamera Picker Prism XP 1500. Kolimátor LEHR. Trvání záznamu 20 sec, celkový počet záznamů 180, matrice 64. Ve 120. minutě po  aplikaci proveden kontrolní záznam jaterní oblasti, trvání záznamu 3 minuty, matrice 128.

Rotop EHIDA: cholescintigrafie

/ Obrázek č.1 – sumované jednotlivé sekvenční záznamy celé studie /

 
Rotop EHIDA: cholescintigrafie

/ Obrázek č.2 – přehled výsledků s křivkami průběhu četnosti nad jednotlivým oblastmi zájmu /

Nález: normální funkce jater, radiofarmakum je rychle extrahovány játry z krevního oběhu a plynule vyloučeno hepatocytem. V oblasti velkých žlučových cest se objevuje v časovém limitu, intermitentně stagnuje na úrovni lehce dilatovaného choledochu s retrográdní přechodnou stagnací i v oblasti společného hepatiku a jednotlivých větví. Po průchodu radiofarmaka do duodena se v oblasti pod laterálním okrajem levého laloku začíná plnit „kapsa“ (viz šipky), neustále se do konce vyšetření zvětšující, s minimální evakuací.
Závěr: lehká intermitentní porucha pasáže distálním choledochem s přechodnou retrográdní stagnací v oblasti společného hepatiku a jednotlivých intrahepatických větví. Normální funkce jater. Velká kapsa laterálně vlevo, zřejmě související se střevním traktem a rychle se plnící žlučí, s minimální evakuací do 60. minuty vyšetření, ve 120. minutě vyšetření patrná částečná evakuace.

27.5.1999 RTG jícnu a žaludku: pasáž jícnem a kardií volná. Žaludek je elastický, reliéf řas klidný, bulbus a okno duodenální bez deformace. Na duodenu i jejunu divertikl neprokázán.

29.5.1999 ERCP: přístroj volně zaveden do DII, ve zvyklé lokalisaci Vaterská papila, obvyklého vzhledu. Obtížně kanylujeme Wirsung, s vinutějším průběhem v hlavě, jinak normální konfigurace. Až po precutu se daří plnit biliární strom, který je štíhlý, s delším pahýlem cystiku, ostrých kontur. Suprapapilární část choledochu je gracilní, sifonovitě deformovaná, nad sifonem není náplň zcela homogenní. Hluboká kanylace a PST se pro anatomické poměry nedaří, rozšiřujeme proto precut na papilotomii.
Závěr:
esovitě vinutá suprapapilární část choledochu, nad sifonem nehomogenní náplň, nelze vyloučit vyloučit přítomnost plynu nebo konkrementů. Normální nález na Wirsungu. Po precutu provedna papilotomie 7 mm.
Dop. kontrolní ERCP po odhojení papilotomie.

5.6.1999 kontrolní ERCP: přístroj velmi dráždivým traktem zaveden do DII. Vaterská papila s ústím po předchozí papilotomii klidná, volně kanylujeme Wirsung, který je normální morfologie. Obtížně se daří kanylace choledochu. Na cca 20 mm. Při plnění se zobrazuje suprapailární sifon, který se nedaří překonat ani různými vodiči. Rozšiřujeme papilotomii, poté je kanylace ústí choledochu snadnější, ale překonat sifon se přesto nedaří. Náplň se zdá homogenní, s rychlým odtokem kontrastu do duodena.
Závěr : suprapapilární sifon choledochu. Choledocholithiasu t.č. neprokazujeme, kontrast dobře odtéká do duodena. Rozšířená papilotomie na cca 12 mm, uvolňující obě ústí.

29.6.1999 enteroklýza: zavedena sonda do duodenojejunálního přechodu, aplikováno asi 300 ml kontrastní látky a asi 700 ml karboxymethylcelulozy. Zobrazilo se rovnoměrné rozložení a fyziologický slizniční reliéf tenkých kliček včetně terminální kličky. Divertikly ani jiné patologické změny neprokázány.

Závěr:


poměrně výrazný patologický nález zachycený při cholescintigrafii se nedaří verifikovat při ostatních vyšetřeních trávicího traktu. Nález je zřejmě funkčního a přechodného rázu, neboť se nedaří jej zachytit při morfologickém vyšetření GIT.


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autora:
tel. 019/27 95 57
blaha.onm@vojnem-plzen.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software