KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-63 ze dne 18.05.2023
 

Detekce amyloidózy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: 81letá žena, která před dvěma roky prodělala IM s PCI RIA a RCx-RMS. Má sníženou EF LK 45 %, těžkou hypertrofii LK, především septa. 

Byla odeslána kardioložkou ke scintigrafickému vyšetření k vyloučení srdeční amyloidózy.

Za 3 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, zkrácenou celotělovou scintigrafii v přední a zadní projekci a následně gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotěková scintigrafie v přední a zadní  projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.


Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotěková scintigrafie v přední a zadní  projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory s maximem na zadní stěně a posteroseptálně – dle semikvantitavní škály jde o stupeň 2. EF LK je snížená 42 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, snížená EF LK. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.
 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software