KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-64 ze dne 18.05.2023
 

Scintigrafická detekce amyloidózy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

85letý muž se suspektní srdeční amyloidózou dle MR a ECHO.

Hematologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 5 a 10 minut a za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens.
Za 5 minut celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a za 10 minut statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci.
Za 3 hodiny opět celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci. Poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu postupně na dvou hybridních tomografických kamerách Symbia T2 (s kolimátory LEHR) a Intevo (s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM) firmy Siemens.


Obr.1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 a 10 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 a 10 minut po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.Obr.3: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 3: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Obr. č. 4: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.

/ Obr. č. 4: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, nejvýrazněji septálně. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech - dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. Na kameře Symbia T2 s kolimátory LEHR vychází EF LK 66 % a na kameře Intevo při použití kolimátorů SMARTZOOM je EF LK 50 %.

Závěr
Scintigrafické nálezy s radiofarmakem 99mTc-DPD potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software