KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-15 ze dne 08.04.2005
 

Retence v dutém systému dystopické ledviny
imitující kostní afekci

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Scintigrafie skeletu je nejčastěji indikována k průkazu kostních metastáz a dále celé řady jiných kostních afekcí. Jako vedlejší nález je možné prokázat i postižení ledvin. To je umožněno tím, že větší část 99mTc-oxidronátu je vylučována uropoetickým systémem.

Kazuistika:

55 letá nemocná s karcinomem prsu po mastektomii a před plánovanou chemoterapií byla odeslána na scintigrafii skeletu. Celotělový scintigram (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/Prokazujeme patologická ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v těle obratle Th9-10, mírně i v těle obratle Th7, dále v oblasti pravostranných kostovertebrálních skloubení obratlů Th8-10, naopak je snížená osteoblastická aktivita obratle Th8. Nález s velkou pravděpodobností svědčí pro kostní metastázy základního onemocnění. Dále jsou především v přední projekci patrná dvě drobná ložiska depozice radiofarmaka těsně u pravého horního a dolního okraje obratle L5. Dobře je diferencovatelná v obvyklé poloze se nacházející levá ledvina. Pravá ledvina v obvyklé lokalizaci patrná není. Abychom získali další informace o povaze těchto dvou drobných ložisek dělajících dojem osteofytů u obratle L5, doplnili jsme cílenou tomografickou scintigrafii na oblast hrudní páteře (pro bližší posouzení ložisek v hrudních obratlích), tak na páteř bederní a těsné okolí (obr.2). Při tomto vyšetření zjišťujeme, že pravá ledvina je dystopická, nachází se těsně vpravo od 5. bederního obratle a že dvě ložiska zvýšené depozice radioindikátoru, která byla patrná na celotělové scintigrafii, jsou podmíněna retencí radiofarmaka v dutém systému této dystopické ledviny. 


Obr. č. 2: SPECT hrudní a bederní páteře

/Obr. č. 2: SPECT hrudní a bederní páteře – řezy transaxiální (horní řada), sagitální (prostřední řada scintigramů) a koronální (dolní řada)/Závěr:

Popsaná kazuistika ukazuje na náhodný nález dystopické ledviny, v níž nepříliš výrazná retence radiofarmaka imituje kostní afekci. Opět nám to připomíná známou skutečnost, že při scintigrafii skeletu můžeme diagnostikovat i změny uropoetického systému. Změny v ledvinách mohou dělat dojem kostních lézí.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software