Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení korové cysty levé ledviny u dvanáctiletého chlapce s recidivujícími infekcemi močových cest pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

Dvanáctiletý chlapec několik let sledován pro recidivující infekce močových cest. V posledním roce se na ultrasonografii opakovaně objevila korová cysta v levé ledvině a bylo vysloveno podezření na další korové cysty v parenchymu levé ledviny. Nefrolog indikoval vyšetření pomocí statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Byl proveden statický scintigram z projekce přední a zadní a pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze doplněn SPECT; aplikovaná aktivita 150 MBq i.v. Vyšetření detekovalo korovou cystu v horní třetině levé ledviny laterálně o průměrů 32 mm. SPECT vyloučil další cysty v parenchymu obou ledvin. 

Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace a tvaru. Levá ledvina v dlouhé ose měří 95 mm, pravá 87 mm. Kresba parenchymu obou ledvin je homogenní s výjimkou horní třetiny levé ledviny laterálně, kde se zobrazilo kulaté, ostře ohraničené ložisko nulové akumulace DMSA o průměru 32 mm. Dutý systém je bez známek dilatace. Index korové tubulání funkce je sin + dx 5,65 (sin 5,65, dx 5,65). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny 50 %, pravé 50 %. Závěr: 1. korová cysta o průměru 32 mm v horní třetině levé ledviny. 2. Ostatní nález je normální bilat.

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila detekovat korovou cystu v levé ledvina a vyloučila další korové cysty, na které vyslovila podezření ultrasonografie. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci léze.
 

Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední projekce na 500 000 imp. Korová cysta v horní třetině levé ledviny.

/Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední projekce na 500 000 imp. Korová cysta v horní třetině levé ledviny./


Obr. 2.: Statický scintigram v zadní projekci.

/Obr. 2.: Statický scintigram v zadní projekci./


Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řez.

/Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řez./


Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řez.

/Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řez./


Obr. 5.: SPECT ledvin, transversální řez.

/Obr. 5.: SPECT ledvin, transversální řez./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz