Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Náhodný nález zdvojeného dutého systému bilaterálně při statické scintigrafii ledvin u 16leté dívky po prodělané pyelonefritidě

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Šestnáctiletá dívka po prodělané akutní pyelonefritidě absolvovala statickou scintigrafii ledvin s 99mTc-DMSA k vyloučení či potvrzení případných jizev v kortexu ledvin.
Vyšetření začalo statickým scintigramem obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita radiofarmaka činila 185 MBq i.v. 
Vyšetření zjistilo homogenní kresbu parenchymu kortexu obou ledvin, bez přítomnosti jizev po akutní pyelonefritidě. Jako vedlejší nález se zobrazil zdvojený dutý systém obou ledvin. 


Vyšetření

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 185 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace a tvaru. Kresba parenchymu obou ledvin je homogenní. Dutý systém obou ledvin je zdvojený, bez známek dilatace. 


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila náhodně detekovat zdvojený dutý systém obou ledvin. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci.


Obr. 1.: SPECT ledvin s 99mTc-DMSA. Koronární řezy. Zdvojený dutý systém bilaterálně.
/ Obr. 1.: SPECT ledvin s 99mTc-DMSA. Koronární řezy. Zdvojený dutý systém bilaterálně. /


Obr. 2.: SPECT ledvin, koronární řez se zaměřením na pravou ledvinu.
/ Obr. 2.: SPECT ledvin, koronární řez se zaměřením na pravou ledvinu. /


Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řez se zaměřením na levou ledvinu.
/ Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řez se zaměřením na levou ledvinu. /


Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řez se zaměřením na pravou ledvinu.
/ Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řez se zaměřením na pravou ledvinu. /


Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řez se zaměřením na levou ledvinu.
/ Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řez se zaměřením na levou ledvinu. /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz