Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce refluxní nefropatie pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA
u tříletého chlapce s hypoplasií pravé ledviny pozitivní anamnézou, pozitivní anamnézou bilaterálního vesikoureterálního refluxu a stavu po UCNA bilaterálně


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Tříletý chlapec byl sledován v urologické ordinaci Dětské kliniky ve FNHK pro vrozenou hypoplasii pravé ledviny + vrozený refluxní megaureter vpravo + vezikoureterální reflux (VUR) vpravo V. stupně a II. stupně vlevo. Chlapec dvakrát absolvoval hospitalizaci pro ataku akutní pyelonefritidy (APN). Pro podezření na chlopeň zadní uretry urolog založil dočasnou vesikostomii, ale následné cystoskopické vyšetření chlopeň zadní uretry neprokázalo. Z tohoto důvodu chlapec podstoupil oboustrannou reimplantaci močovodů do stěny močového měchýře (ureterocystoneoanastomózu - UCNA) a uzávěr vezikostomie s cílem zabránit VUR. Několik měsíců po UNCA dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu ledvin po proběhlých atakách APN a VUR. Byl proveden statický planární scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 111 MBq i.v. Vyšetření zjistilo malou pravou ledvinu s difúzním až drobnoložiskovým poškozením parenchymu. Normální nález vlevo. Závěr vyšetření zněl: difúzní až dronoložiskové poškození parenchymu malé pravé ledviny. Refluxní nefropatie vpravo. 


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA


Za 2,5 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq
99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které byly obvyklé lokalizace. Levá ledvina v dlouhé ose měřila 75 mm, pravá 45 mm. Kresba parenchymu levé ledviny se jevila homogenní. Pravá ledvina měla difúzně až drobnoložiskově nehomogenní kresbu parenchymu. Index korové tubulární funkce pro obě ledviny měl hodnotu 5,18 (sin 5,92, dx 3,34). Normální hodnota pro tento věk činí 5,07 ± 1,2.
Závěr: normální nález vlevo. Refluxní nefropatie vpravo s difúzním až drobnoložiskovým poškozením parenchymu.Závěr

Statická scintigrafie ledvin s
99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, jejich funkci a detekovat refluxní nefropatii vpravo. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření.


Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce

/Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce./

 

Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce

/Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin
s 99mTc-DMSA, přední projekce
na 500 000 imp./

Obr. 3. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce

/Obr. 3. Statická scintigrafie ledvin
s 99mTc-DMSA, zadní projekce
na 500 000 imp./Obr. 4. SPECT ledvin

/Obr. 4. SPECT ledvin./


Obr. 5. SPECT, transverzální řezy

/Obr. 5. SPECT, transverzální řezy./


Obr. 6. SPECT, koronální řezy

/Obr. 6. SPECT, koronální řezy./


Obr. 7. SPECT, sagitální řezy pravé ledviny

/Obr. 7. SPECT, sagitální řezy pravé ledviny./


Obr. 8. SPECT, sagitální řezy levé ledviny

/Obr. 8. SPECT, sagitální řezy levé ledviny./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz