KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-46 ze dne 28.01.2015
 

Akutní pyelonefritida

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

15leté děvče

RA: matka v dětství pylonefritida
OA: Operace, otravy, transfuse krve 0, zlomenina levé klíční kosti. dispenzarizace ani hospitalizace neudává. Abusus: občas kouří. Piercing pupku.
AA: pyl, trávy, chlór (voda), FA: léky trvale nebere, PA: 9. třída zákl. školy 
NO: Hospitalizována zprvu na infekčním, poté na dětském oddělení pro zvracení žluté vody, nechutenství, bolesti celého břicha i v křiži, zimnici i třesavky, nejvyšší teplota 39,8 °C, bez dysurií, stolice formovaná. Ibalgin bez efektu, CRP z prstu 168, doporučeno vyš. pro gastroenteritidu. Obj. břicho spíše pod niveau, měkké, palpačně citlivé v celém mezogastriu, peristaltika norm., játra v oblouku, slezina a rezistence nehmatná. Tapottement bil. citlivý, více vpravo. Teplota: 38,2 °C. Přijímací dg: Dehydratace, febrilní stav, bolesti břicha - při pyelonefritidě vpravo? rozvíjející se gastroenteritidě? Zjištěna leukocyturie, erytrocytrurie, vysoké zánětlivé parametry. 

Moč chemicky + sediment: Hustota (arb.j.): 1.013, 1.011, 1.010, 1.008, pH (arb.j.): 6.0, 6.0, 7.0, 7.0, Bílkovina (arb.j.): 2, 1, 0, 1, Glukoza (arb.j.): 0, 0, 0, 0, Ketolátky (arb.j.): 0, 0, 0, 0, Urobilinogen (arb.j.): 0, 0, 0, 1, Bilirubin (arb.j.): 0, 0, 0, 0, Krev (arb.j.): 2, 2, 4, 1, MS-erytrocyty (elem/ul): 54, 25, r101-500, 12, MS-leukocyty (elem/ul): 6310, 1212, >250>, 61, MS-epitelie ploché (elem/ul): 27, 11, r50-100, 34, MS-epitelie kulaté (elem/ul): 5, MS-bakterie (arb.j.): 1, 1, MS-hlen (arb.j.): 1, Leuko (arb.j.): 4, 4, 3, 2, Kys. askorb. (arb.j.): 0, 0, 0 
Základní biochemie: Na (mmol/l): 129, 136, 143, K (mmol/l): 3.4, 3.2, 4.8, Cl (mmol/l): 99, 105, 103, Urea-sérum (mmol/l): 11.1, 8.5, 3.3, Kreatinin-sérum (umol/l): 158, 133, 73, Kys. moč. (umol/l): 288, Bilirub. celk. (umol/l): 7.8, ALT (ukat/l): 0.18, AST (ukat/l): 0.34, Glu (mmol/l): 4.19, CRP (mg/l): 151, 120, 14.
Kvantit. kultivační vyšetření - močový nález: 107/ml Escherichia coli haemolyt.

Doporučeno provést statickou scintigrafii ledvin.

Statickou scintigrafii ledvin jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 114 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan – DMSA) na dvoudetektorové scintilační kameře E.CAM Siemens v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích (obr.1, 2).
Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a zadních šikmých projekcích v poloze pacientky vleže.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a zadních šikmých projekcích v poloze pacientky vleže. /Obr. č. 2: Statická scintigrafie ledvin s výsledky výpočtu relativní funkce obou ledvin.

/ Obr. č. 2: Statická scintigrafie ledvin s výsledky výpočtu relativní funkce obou ledvin. / Popis:
Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 114 MBq radiofarmaka 99mTc DMSA jsme provedli statickou scintigrafii obou ledvin v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích na scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Na scintigramech se zobrazily obě ledviny obvyklého tvaru, normálního uložení i velikosti, obě ledviny jsou s vícečetnými ložiskovými změnami. Poměr relativní funkce obou ledvin: L:P = 43 % : 57 %.
Závěr: vícečetné ložiskové změny v obou ledvinách v souvislosti s akutní pyelonefritidou. Mírně asymetrická funkce ledvin, poměr relativní funkce obou ledvin: L:P = 43% : 57%.

Na USG břicha hraniční velikost jater i sleziny, diskrétní UZ známky TIN levé ledviny, známky cystitidy, volná tekutina v Douglasově prostoru – možný podíl infuzní terapie. Kontrolní USG s lepšícím se nálezem, volná tekutina vymizela. 
Doplněno i MR ledvin, bilaterálně zachyceny změny signálu odpovídající akutní pyelonefritidě. 

Diagnostický souhrn při dimisi: Incipientní dehydratace
Akutní pyelonefritida bilateralně, etiologicky E. coli hemolytická

Závěr

Pomocí statické scintigrafie ledvin potvrzujeme známky akutní pyelonefritidy.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software