KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-2 ze dne 17.03.2000
 

Průkaz neobstrukčního komunikujícího hydrocefalu

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Radionuklidová cisternografie slouží hodnocením kinetiky mozkomíšního moku k průkazu a klasifikaci hydrocefalu, průchodnosti shuntů a rovněž k diagnostice a lokalizaci likvorey.


Kazuistika:

83letá pacietka byla na naši kliniku odeslána z interní kliniky k provedení radionuklidové cisternografie.

Nejpodstatnější údaje z anamnézy:
Pacientka trpěla akutní dekompenzací chronické dyscirkulační encefalopatie, extrapyramidovým hyperkineticko-akinetickým syndromem, měla hypertenzní chorobu III se stavem po CMP , před 3 roky prodělala infarkt myokardu s následným blokem levého Tawarova raménka, delší dobu se léčila pro diabetes mellitus II. typu , povšechnou arteriosklerozu, ischemickou chorobu dolních končetin.

Status praesens, laboratorní a paraklinická vyšetření (jen zajímavější údaje):
Pacientka je orientována jen osobou, bradypsychická, TK 140/80, P 96/min pravid., periferní pulsace na dolních končetinách hůře hmatná.
KO: Hb 119, HTK 0,376, ery 4,1. Kreatininemie 125. Glykémický profil 3..14,1..7,9. Ekg: s.r. pravid., P 72/min, BLTR.

Obvyklým přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml o aktivitě 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection). Vlastní scintigrafické vyšetření jsme provedli na scintilační kameře Pho/Gamma LFOV firmy Nuclear Chicago za 5, 24 a 48 hod. po aplikaci a to v projekci přední a obou bočných. V každé projekci bylo nastřádáno 50000 impulzů.

Ve  všech třech časových sekvencích je zpomalená difuze radiofarmaka v subarachnoidálních prostorech nad konvexitami hemisfér a rovněž je patrný reflux radioindikátoru do mozkových komor (cisternoventrikulární reflux) (viz obr.1).

111In-DTPA: cisternografie
/ Obrázek č.1: Radionuklidová cisternografie – nahoře scintigramy za 5 hod., uprostřed za 24 hod., dole za 48 hod., vždy v přední, pravé a levé boční projekci /

Následně bylo u nemocné provedeno vyšetření počítačovou tomografií mozku s nálezem komorové a periventrikulární atrofie mozku, hydrocefalem. Nález v bílé hmotě mozkové odpovídá chronické hypoxii při dyscirkulační encefalopatii.
Poté byla pacientka vyšetřena neurochirurgem se závěrem: Jedná se o normotenzní hydrocefalus při chronické dyscirkulační encefalopatii, operační řešení vzhledem k interkurentním nemocem není indikováno, nelze očekávat zlepšení stavu nemocné po drenážní operaci. Je indikován konzervativní postup.
Pacientka byla propuštěna s touto nasazenou medikací: Anopyrin, Nakom mite, Moduretic, Agapurin ret, Piracetam, Ersilan, Actrapid HM, Insulinatard HM.


Diskuse:

Příčinou všech typů hydrocefalů je nepoměr mezi produkcí likvoru (především choroidálními plexy v postranních mozkových komorách) a jeho absorpcí ve venosních sinusech v tvrdé plně na konvexitě hemisfér.
Radionuklidová cisternografie může snadno potvrdit normotenzní komunikující hydrocefalus a hraje proto mezi dalšími vyšetřovacími metodami (CT, NMR) významnou roli v jeho detekci.
Pokud je patrný reflux radiofarmaka do mozkových komor za 5 a 24 hod. od aplikace, je potřeba provést scintigrafické vyšetření ještě za 48 hodin. Pokud za 48 hodin vymizí, jedná se pouze o reflux tranzientní. Jestliže přetrvá i při tomto pozdním vyšetření, jde o neobstrukční komunikující hydrocefalus. Další variantou je nezachycení refluxu, ale výrazně opožděný nebo žádný tok radioindikátoru nad komnvexitami hemisfér. Tento obraz je typický pro nekomunikující obstrukční hydrocefalus.
Neurochirurgická operace (zavedení shuntu) často vede k výraznému zlepšení symptomů u pacientů s hydrocefalem.


Závěr:

U 83leté nemocné jsme pomocí radionuklidové cisternografie prokázali normotenzní komunikující hydrocefalus.
U pacientky byl indikován pouze konzervativní způsob léčby, protože pro četné interkurentní chroroby nebylo možno od neurochirurgického výkonu očekávat zlepšení stavu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software