KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-28 ze dne 02.04.2008
 

Využití preparátu Neuroscan v diferenciální diagnostice
demencí pomocí vyšetření 99mTc-HMPAO metodou SPECT


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 75 let.

Pacient odeslán na naše pracoviště privátním neurologem. Klinicky šlo o asi rok trvající potíže charakteru progrese poruch paměti a orientace s verbální agresivitou. Reflexoricky bez stranového rozdílu. MMSE 13bodů.

Z rodinné anamnézy: matka gynekologický tumor, CMP, otec ca plic

Z osobní anamnézy:
ICHS, fibrilace síní, diabetes mellitus II. typu komp. inzulínem, hypertenze

Nynější onemocnění: viz výše

Objektivní nález: klidově eupnoe, bez cyanózy,  AS irreg. cca90/min, ozvy bez zřetelných šelestů,  TK 175/80 torr, dýchání bez vedlejších fenomenů, DKK bez otoků, orientační neurologický nález spíše chudý

Laboratorní screening: hyperlipoproteinémie v dokumentaci


Vyšetření: provedeno vyšetření pomocí 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT (na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.). Při vyšetření nalézáme vícečetné ložiskové oblasti redukovaně akumulující radiofarmakon postihující levou mozkovou hemisféru frontálně, parietálně i temporálně, vpravo pak basi frontálního laloku.Diskuze: Nález při scintigrafickém vyšetření má charakter vícečetných oblastí poruch perfúze typu hypoperfúze různého rozsahu či intenzity. Tento nález svědčí spíše pro multiinfarktové postižení. U též zvažované Alzheimerovy choroby bych spíše očekával symetricky sníženou perfúzi temporoparietálně, nález tedy spíše hovoří pro tzv. demenci multiinfarktovou (a to i vzhledem k přítomnosti četných rizikových faktorů). Následná vyšetření (CT, MRI) jsou v souhlase s naším nálezem.


Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos nukleární medicíny v diferenciální diagnostice demencí, která dále může být rozšířena i pomocí dalších metod a preparátů používaných v nukleární medicíně (DATScan, IBZM SPECT)
Obr.1.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT

/ Obr.1.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sigitální a koronální. hypoperfúze vlevo parietálně./
Obr.2.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT

/ Obr.2.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT při 3D zpracování s ložiskovými výpadky perfúze vlevo frontálně, parietálně a temporálně./
Obr.3.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT

/ Obr.3.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT při zpracování pomocí tzv. maximum pixel raytrace (levá hemisféra)./
Obr.4.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT

/ Obr.4.: 99mTc-HMPAO (přípravek Neuroscan) metodou SPECT, možnosti výpočtu poměru akumulace radiofarmaka./

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software