Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Komunikující normotenzní triventrikulární hydrocefalus

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba


Kazuistika
76 letá nemocná. 

OA: ICHS chron. se sy AP, stp implantaci stentu při PTCA před 4 roky, arteriální hypertenze. NO: závratě, pocit tlaku v hlavě, místy pocit nestability při chůzi, občas porucha mikce - únik, zhoršení psychického stavu před 3 měsíci. 
Dle CT susp. triventrikulární hydrocefalus, nelze vyloučit aktivní proces.

Přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml o aktivitě 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních. 

Na scintigramech za 5 hod. (obr.1) po aplikaci je patrná zpomalená difuze v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér a reflux radioindikátoru do postranních komor. Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.2) radioindikátor již dosahuje k úrovni sinus sagittalis superior, stále patrný výrazný reflux do mozkových komor. Plní se výrazně i 4. mozková komora. Jedná se tedy o zpomalení tranzitu radiofarmaka, výrazný cisternoventrikulární reflux a o triventrikulární normotenzní komunikující hydrocefalus. Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie –scintigramy za 5 hod. po aplikaci

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigramy za 5 hod. po aplikaci v přední, zadní, obou bočních projekcích. /Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – za 24 hod. po aplikaci

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – za 24 hod. po aplikaci v přední, zadní, obou bočních projekcích. /Závěr
Pomocí radionuklidové cisternografie potvrzujeme triventrikulární neobstrukční komunikující hydrocefalus. O operačním řešení v současné době neurochirurg uvažuje. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz