Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Poruchy mozkové perfuze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod

Tomografická scintigrafie mozku je často využívána k průkazu perfuzních poruch mozku.
 

Kazuistika

79 letý nemocný s touto anamnézou:
RA: otec i matka zemřeli na onemocnění srdce, oba synové zemřeli na IM.
OA: ICHS se stavem po IM, stp implantaci kardiostimulátoru v 72 letech pro SA blok a bradykardii. Oběhově stabil., NYHA II, hypertenze III, stav po CMP. Úrazy 0. Operace: stp APE, CHCE a 4x operace žluč. cest. Při koronarografii upadl do bezvědomí a musel být resuscitován, 4 dny nemluvil, pak implantace KS.
FA: Enelbin, Anopyrin, Sorbimon, Molsihexal, Cordarone, Furon, KCl.  
NO: Pacient uvádí 2x CMP v roce 1992 a 1996 se slabostí dolních končetin. Stranové oslabení neguje. Sledován na spádové neurologii pro progredující stenosu ACI vlevo.

1/02 CT mozku
: prokázáno ischemické ložisko frontotemporálně vlevo velikosti 28x28x30 mm.
9/02 DSA PAG: uzávěr ACI l.sin a asi 40% stenósa ACI l.dx. Plnění levé strany kolaterálně přes a.ophtalmica. Vzhledem k tehdy uspokojivému stavu nebyla MCA-STA anastomóza indikována. V poslední době uvádí poruchy recentní paměti, horší obratnost pravé horní končetiny.
1/03 sonografické vyšetření:
progrese stenosy ACI l. dx na 50%.

V březnu 2003 byl 79letý muž s dg stav po uzávěru a. carotis interna vlevo a 50% stenózou a.carotis interna vpravo odeslán svým ošetřujícím neurologem k provedení SPECTu mozku k posouzení perfuzních poruch.

T
omografická scintigrafie mozku:
Scintigrafii (obr. 1, 2 a 3) jsme provedli po blokádě akumulace volného 99mTc ve štítné žláze Chlorigenem za 15 minut po i.v.podání 700 MBq 99mTc-HMPAO na jednohlavé tomografické kameře Diacam firmy Siemens.

  

 Obr. č. 1: Tomografická scintigrafie  mozku na jednohlavé SPECT kameře-transverzální řezy

/ Obr. č. 1: Tomografická scintigrafie mozku na jednohlavé SPECT kameře-transverzální řezy/

  

 Obr. č. 2: SPECT mozku na jednohlavé tomografické kameře-sagitální řezy

/ Obr. č. 2: SPECT mozku na jednohlavé tomografické kameře-sagitální řezy/  

 

 Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie  mozku na jednohlavé SPECT kameře-koronární řezy

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie  mozku na jednohlavé SPECT kameře-koronární řezy/

 

Na scintigramech v transverzálních, koronárních a sagitálních řezech je patrná rozsáhlá hypoperfuze vlevo frontoparietotemporálně, defekt perfuze vlevo frontálně.

V září 2003 podstoupil nemocný neurochirurgický zákrok – endarterektomii a. carotis interna l.dx k posílení Willisova okruhu. Při operaci bylo zjištěno, že odstup pravé ACI v délce asi 3,5 cm byl zúžen asi o 60-70% cirkulárním sklerotickým plátem.

V červnu 2004 jsme SPECT mozku zopakovali na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens za 15 minut po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN) (obr.4).

Nález je obdobný jako při prvním vyšetření v březnu 2003 – rozsáhlá hypoperfuze vlevo frontoparietotemporálně až s defektem vlevo frontálně.

 

 Obr. č. 4: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře

/ Obr. č. 4: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transverzální řezy,
prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronární řezy/

  

Diskuse a závěr

SPECT mozku  po podání 99mTc-HMPAO se používá pro vyšetřování regionální mozkové perfuze, pro diagnostiku mozkových onemocnění s omezenou perfuzí, především u cévních mozkových příhod, dále také u ložiskové epilepsie, traumatického poškození mozku, diferenciální diagnostiky demencí, k průkazu mozkové smrti, k monitorování průběhu psychóz. Důležité je také využití k zhodnocení efektu neurochirurgických výkonů, jako v uvedeném případě.
 

Poděkování
Za spolupráci děkuji prim. MUDr. Janu Sílovi z neurochirurgického oddělení Městské nemocnice v Ostravě.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz