KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika NEU-35 ze dne 21.01.2019
 

Suspektní nazální likvorea, normální nález při radionuklidové cisternografii


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
60letý muž.
OA: Stp. kraniotraumatu před 25 měsíci s frakturou baze lební a diplopií, stp. operaci levého oka pro diplopii před čtyřmi měsíci.
NO: Pacient po kraniotraumatu 6/2015 - fr. clivu a sfenoid. sinu, pneumoorbita l.dx., fr. lamina papiracea, fr. lamina cribrosa, stp. dekompresi n. abducens vlevo, původně byla plná oftalmoplegie vlevo, nyní nedotáhne levé oko mediálně, jinak bez omezení hybnosti. Asi rok při předklonu hlavy pozoruje občas ukápnutí čiré tekutiny z nosu i až 2krát za den - sběr do zkumavky není možný. Indikována CT cisternografie. Pacient přijat na oddělení k CT cisternografii.
Kontrolní CT mozku/kalvy v kosntím okně, kde bez jasného zdroje likvorového leaku.

Odeslán neurochirurgem k provedení radionuklidové cisternografie

Obvyklým přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml o aktivitě 25 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection). Vlastní scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvoudetektorové hybridní tomografické kameře Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie: statické planární scintigramy za 4 a 24 hod. a za 24 hod. také hybridní zobrazení SPECT/CT (obr. 1-3).
Zhruba 12 hodin po podání radiofarmaka byly uvedenému muži na klinice ORL zavedeny nosní tampóny do obou nosních průduchů.Obr.č.1: Planární statická scintigrafie v přední, bočních a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Planární statická scintigrafie v přední, bočních a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Planární statická scintigrafie v přední, bočních a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru..

/ Obr. č. 2: Planární statická scintigrafie v přední, bočních a zadní projekci. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření lebky a mozku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na kořen nosu.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření lebky a mozku 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na kořen nosu. / 
Za 4 hod. došlo k difuzi radioaktivity páteřním kanálem do bazálních cisteren a do subarachnoidálních prostorů asi do 1/3 výšky nad konvexitami hemisfér. Za 24 hod. po aplikaci pozorujeme průnik radiofarmaka do subarachnoidálních prostorů, dosahuje až k sinus sagittalis superior nad konvexitami hemisfér a to symetricky. Měřením aktivity v nosních longetách nezjišťujeme její vyšší úroveň ve srovnání s aktivitou odebraného krevního séra (radioaktivita v 1 ml séra 3439 imp./min., v longetě z levého nosního průduchu 2753 imp./min., v longetě z pravého nosního průduchu 3762 imp./min.). Závěr: nález na radionuklidové cisternografii prokazuje rychlou difuzi radioindikátoru v subarachnoidálním prostoru, bez průkazu přítomnosti nazální likvorey scintigraficky i měřením radioaktivity nosních longet. 

Závěr:


U 60letého muže jsme pomocí vyšetření radionuklidové cisternografie nepotvrdili podezření na nazální likvoreu.
 Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software