KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika NEU-36 ze dne 16.04.2019
 

Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. Pacientka ve věku 70 let přichází na naše oddělení k vyšetření mozkové perfuze pro vertigo a lehké parkonzonské projevy.
Po aplikaci 99mTc Ceretec – generator Ultratechnekow proveden SPECT mozku s nálezem těžké poruchy perfuze pravé hemisféry ve fronto parieto temporální oblasti - v povodí a. cerebrí media.Obr. č. 1:

/ Obr. č. 1: Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry ve fronto-parieto-temporální oblasti - v povodí pravostranné arteria cerebrí media /Obr. č. 2:

/ Obr. č. 2: Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry ve fronto-parieto-temporální oblasti - v povodí pravostranné arteria cerebrí media / Obr. č. 3:

/ Obr. č. 3: Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry ve fronto-parieto-temporální oblasti - v povodí pravostranné arteria cerebrí media / Obr. č. 4:

/ Obr. č. 4: Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry ve fronto-parieto-temporální oblasti - v povodí pravostranné arteria cerebrí media /


Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovy IIkontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software