KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-103 ze dne 27.05.2008
 

Duplexní tumor – karcinoid terminálního ilea s metastázami
a karcinom sigmatu


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
57 letý nemocný s touto anamnézou: 
NO: Pacient má duplexní karcinom sigmatu pT3N0MO a karcinoid terminálního ilea se zjištěným metastatickým postižením jedné břišní uzliny (zjištěno peroperačně). Byla provedena resekce tenkého i tlustého střeva se zavedením stomie.
K průkazu nebo vyloučení metastáz karcinoidu byl pacient odeslán k vyšetření na naši kliniku. 

Scintigrafie Octreoscanem:

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr.1), 24 hod. (obr. 2) a 48 hod. (obr. 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Kromě toho jsme také provedli tomografickou (SPECT) scintigrafii plic za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka (obr. 3).

Je patrná jednak fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, poněkud ve střevech. Dále pozorujeme postupně s časem se zvýrazňující ložisko ve střední čáře v epigastriu a také dvě malá ložiska v pravém dolním plicním poli. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v epigastriu a v pravém dolním plicním poli.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie plic 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie plic 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy,
střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy.
Zaměřeno na jedno ze dvou okrouhlých ložisek v pravém dolním plicním poli /Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu – zvýrazňuje se ložisko ve střední čáře v epigastriu/


Závěr:
U pacienta s duplexním karcinomem sigmatu a karcinoidem terminálního ilea se zjištěným metastatickým postižením jedné břišní uzliny byla scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázána ložiska s vyšší hustotou somatostatinových receptorů v epigastriu a v pravém dolním plicním poli. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software