Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Odhalení primárního ložiska karcinoidu v distálním ileu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta se solitární metastázou v pravém jaterním laloku

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec KrálovéAnamnéza

74letý přišel k lékaři pro tlakové bolesti kolem pupku a pod pravým žeberním obloukem. Pacient neměl poruchy pasáže trávicím traktem. UZ vyšetření a následné CT břicha zjistilo solitární ložiskové postižení pravého jaterního laloku. Průměr ložiska činil 30 mm. Cílená biopsie z ložiska diagnostikovala vysoce diferencovaný karcinoid. Morfologické zobrazovací metody včetně enteroklýzy nezjistily primární ložisko karcinoidu. Následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) s cílem najít primární nádor. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o SPECT dutiny břišní a jater. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře VariCam (Elscint) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xpert-Pro (Elscint). Scintigrafie zobrazila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém jaterním laloku, jednalo se o známou metastázu karcinoidu a dále se v dolní části mezogastria vpravo zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, které se promítalo do oblasti distálního ilea. Toto ložisko bylo považováno za primární karcinoid. Nemocný podstoupil chirurgické odstranění solitární metastázy z pravého laloku jater a distálního ilea s primárním nádorem. Histologicky se jednalo o vysoce diferencovaný karcinoid. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT za 4 hodiny po aplikaci vykreslilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 35 mm v horní části pravého jaterního laloku. Dále se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části mezogastria vpravo. Závěr: izolovaná metastáza karcinoidu v pravém jaterním laloku a nově zjištěné ložisko karcinoidu v dolní části mezogastria vpravo v oblasti distálního ilea. V.s. primární karcinoid.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně odhalit primární ložisko karcinoidu v distálním ileu. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace metastázy a primárního nádoru v distálním ileu. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta. 
Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Metastáza karcinoidu v pravém jaterním laloku a primární karcinoid v distálním ileu./Obr. 2. Statická scintigrafie dutiny břišní

/Obr. 2. Statická scintigrafie dutiny břišní./
Obr. 3. SPECT dutiny břišní. Ložisko primárního karcinoidu v distálním ileu

/Obr. 3. SPECT dutiny břišní. Ložisko primárního karcinoidu v distálním ileu./
Obr. 4. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 4. SPECT dutiny břišní, sagitální řez./
Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transversální řez

/Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transversální řez./
Obr. 6. SPECT jater, metastáza karcinoidu v pravém jaterním laloku

/Obr. 6. SPECT jater, metastáza karcinoidu v pravém jaterním laloku./ 
Obr. 7. SPECT jater, koronární řez

/Obr. 7. SPECT jater, koronární řez./
Obr. 8. SPECT jater, sagitální řez

/Obr. 8. SPECT jater, sagitální řez./
Obr. 9. SPECT jater, transversální řez

/Obr. 9. SPECT jater, transversální řez. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-
495834552
fax.: +420-
495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz