Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – karcinoid plic, patologický scintigrafický nález ve štítné žláze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
66 letá žena
NO: Pacientka byla operována, byla provedena torakoskopická resekce plicní linguly. Histologický nález prokazuje argentafinní dobře diferencovaný neuroendokrinní karcinom (karcinoid). Další diagnóza, pro kterou je pacientka sledována, je jednouzlová eufunkční struma s podezřením na malignitu (uzel v levém laloku štítné žlázy).


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1), dále celotělovou scintigrafii (obr. 2) a cílenou tomografickou scintigrafii krku a hrudníku (obr. 3) za 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a difuzně v játrech. Je patrný patologický nález – patologicky zvýšená depozice radiofarmaka v ložisku v levém laloku štítné žlázy.


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.č.3: Tomografická scintigrafie krku a hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu se zaměřením na oblast štítné žlázy

/Obr.č.3: Tomografická scintigrafie krku a hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu se zaměřením na oblast štítné žlázy /

 

Závěr:
U 66 leté ženy s histologicky zachyceným karcinoidem plicní linguly a s nodozní suspektně maligní strumou jsme vyšetřením Octreoscanem zjistili patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v levém laloku štítné žlázy (svědčí pro ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů). Může se jednat o vzácnou metastázu karcinoidu ve štítné žláze, příp. o medulární karcinom štítné žlázy nebo o jiný nález malignity ve štítné žláze. Doporučili jsme proto biopsii tenkou jehlou a strumektomii. Jedině cytologické a histologické vyšetření může rozhodnout o patologickém substrátu ve štítné žláze. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz