Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem na rozhraní těla a kaudy pankreatu a s metastázami v játrech pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

67letý pacient vyhledal lékaře pro několik měsíců trvající bolesti břicha a pokles hmotnosti o 6 kg. Na UZ břicha se zobrazila hypodenzní rezistence na rozhraní těla a kaudy pankreatu o rozměrech 31 x 26 mm. Následné CT břicha s bolusem kontrastní látky zjistilo hypervaskularizovaný tumor o velikosti 48 x 28 mm na rozhraní těla a kaudy pankreatu a několik drobných hyperdenzních ložisek o průměru 10 mm v jaterním parenchymu, v.s. metastázy. Následovala cílená biopsie z ložiska v pankreatu pod endosonografickou kontrolou. Histologicky se jednalo o neuroendokrinní karcinom. Pacient dále absolvoval scintigrafii s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit staging neuroendokrinního karcinomu a prokázat přítomnost somatostinových receptorů v nádoru a jeho metastázách před léčbou analogy somatostatinu. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/CT dutiny břišní a jater. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů na rozhraní těla a kaudy pankreatu o průměru 24 mm a několik drobných ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech. Závěr vyšetření zněl: primární neuroendokrinní karcinom na rozhraní těla a kaudy pankreatu a drobné metastázy v játrech. Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů byla nasazena léčba analogy somatostatinu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT/CT za 4 hodiny po aplikaci vykreslilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 24 mm na rozhraní těla a kaudy pankreatu. Dále se zobrazilo několik drobných ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech. Jinde nebylo zachyceno ložisko s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: primární neuroendokrinní karcinom na rozhraní těla a kaudy pankreatu a drobné metastázy v játrech.


Závěr

Scintigrafie + SPECT/CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem umožnila prokázat vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v primárním ložisku neuroendokrinního karcinomu v pankreatu a jeho metastázách v játrech, což dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. 


Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy.

/Obr. 2. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy. Ložisko neuroendokrinního karcinomu na rozhraní těla a kaudy pankreatu a drobné metastázy v játrech. /Obr. 3. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy.

/Obr. 3. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy. Drobné metastázy neuroendokrinního karcinomu v játrech. /Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy se zaměřením na primární ložisko neuroendokrinního karcinomu v pankreatu.

/Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy se zaměřením na primární ložisko neuroendokrinního karcinomu v pankreatu. /Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy se zaměřením na drobné metastázy neuroendokrinního karcinomu v játrech.

/Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy se zaměřením na drobné metastázy neuroendokrinního karcinomu v játrech. /Obr. 6. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy v úrovni ledviny se zaměřením na drobné metastázy neuroendokrinního karcinomu v játrech.

/Obr. 6. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy v úrovni ledviny se zaměřením na drobné metastázy neuroendokrinního karcinomu v játrech. /Obr. 7. SPECT dutiny břišní, koronální řezy.

/Obr. 7. SPECT dutiny břišní, koronální řezy. /Obr. 8. SPECT, CT a SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 8. SPECT, CT a SPECT dutiny břišní, koronární řezy /Obr. 9. SPECT dutiny břišní, transverzální řez.

/Obr. 9. SPECT dutiny břišní, transverzální řez. /Obr. 10. CT dutiny břišní, stejný transverzální řez jako na obr. 9.

/Obr. 10. CT dutiny břišní, stejný transverzální řez jako na obr. 9. /Obr. 11. SPECT/CT dutiny břišní, stejný transverzální řez jako na obr. 9 a 10, fúze obrazů

/Obr. 11. SPECT/CT dutiny břišní, stejný transverzální řez jako na obr. 9 a 10, fúze obrazů /Obr. 12. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 12. SPECT dutiny břišní, sagitální řez /Obr. 13. CT dutiny břišní, stejný sagitální řez jako na obr. 11.

/Obr. 13. CT dutiny břišní, stejný sagitální řez jako na obr. 11. /Obr. 14. SPECT/CT dutiny břišní, stejný sagitální řez jako na obr. 11. a 12, fúze obrazů

/Obr. 14. SPECT/CT dutiny břišní, stejný sagitální řez jako na obr. 11. a 12, fúze obrazů /Obr. 15. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní

/Obr. 15. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní /Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-
495834552
fax.: +420-
495834512
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz