Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid 

MUDr. Jaroslav Bureš
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Nové Město na Moravě


Š.J., 1951
Anam: pacient s TU předního a horního hrudního mediastina - v histol. atypický karcinoid, stp. operaci v r. 2006 a chemoterapii 2006.
Následně recidiva TU mediastina s diseminací do paratracheálních LU, pleury, jater. Pozitivní scintigrafický nález v pankreatické obl.

CT hrudníku-kontrolní-4/2008

Zhotoveno 127 obrazů z jedné postkontrastní spirální akvizice.
Hypodenzní formace v předním mediastinu při aortálním oblouku a před tr. pulm. sin. je stacionární (oproti vyšetření z 23.7.08) velikosti cca 5x2x4 cm.
Stacionární lymfadenopathie při levostranných cévách horního mediastina.
Stacionární až místy mírně progredující mnohočetné noduly na pleuře vlevo.
Stacionární fibrosní pruhovité změny v obou plicních křídlech.

Scintigrafická diagnostika nádoru:

Po aplikaci 111In-oktreotidu (přípravek Octreoscan) zhotoven za 4, 24 hod celotělový sken, SPECT/CT l hrudníku a břicha. Ložisko zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů se zobrazuje v horním, předním mediastinu vlevo retrosternálně, větší velikosti. 2 menší ložiska se zobrazují v oblasti plic. hilu, další ložisko je v nástěnné pleuře vlevo (cca 5cm nad bráničním úhlem). V abdominální oblasti se zobrazuje zřetelně větší ložisko v oblasti pankreatu, dále v dolní části pravého jaterního laloku ventrálně (5. segment). Lehce vyšší akumulace Rf se zobrazuje i v colon ascendes.

Závěr: nález svědčí pro diseminaci karcinoidu v horním a předním mediastinu vlevo, v nástěnné pleuře vlevo, v paratracheálních LU vpravo, v pr. jaterním laloku v obl. 5. segmentu a v tělu pankreatu.

 

Obr. 1. mediastinum - SPECT

/Obr. 1.
mediastinum - SPECT /Obr. 2. mediastinum - CT

/Obr. 2. mediastinum - CT /Obr. 3. mediastinum - fuse SPECT-CT

/Obr. 3. mediastinum - fuse SPECT-CT /Obr. 4. paratracheální LU - SPECT

/Obr. 4. paratracheální LU - SPECT /Obr. 5. paratracheální LU - CT

/Obr. 5. paratracheální LU - CT /Obr. 6. paratracheální LU - fuse SPECT-CT

/Obr. 6. paratracheální LU - fuse SPECT-CT /Obr. 7. abdom. - pankreas - SPECT

/Obr. 7. abdom. - pankreas - SPECT /Obr. 8. abdom. - pankreas - CT

/Obr. 8. abdom. - pankreas - CT /Obr. 9. abdom. - pankreas - fuse SPECT-CT

/Obr. 9. abdom. - pankreas - fuse SPECT-CT /Obr. 10. hepar. - pankreas - SPECT

/Obr. 10. hepar. - pankreas - SPECT /Obr. 11. hepar. - pankreas - CT

/Obr. 11. hepar. - pankreas - CT /Obr. 12. hepar. - pankreas - fuse SPECT-CT

/Obr. 12. hepar. - pankreas - fuse SPECT-CT /

 


Pracoviště:

Nemocnice Nové Město na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel. 566 683 532


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz