Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Jaterní metastáza karcinoidu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 
75 letá nemocná s touto anamnézou:
Léčí se pro chronickou tubulointersticiální nefritidu, trpí opakovanými Quinckeho edémy.
Dvakrát byla zjištěna zvýšená hladina chromograninu A.

Pacientka byla odeslána k vyšetření na naši kliniku. 


Scintigrafické vyšetření:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia S firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii (obr. 1), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii (obr. 2). 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/

 

Na obou scintigramech je patrná jednak fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech. V játrech je patrné patologické ložisko ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

Nejspíše se jedná o jaterní metastázu karcinoidu zatím nejasného primárního zdroje.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz