Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid pankreatu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Anamnéza:
62 letý muž, u něhož byl biopticky zjištěn karcinoid hlavy pankreatu. 

Byl odeslán na naši kliniku k vyšetření Octreoscanem ke zjištění ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. 
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 4, 24 a 48 hodin po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens (obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Závěr: patologický nález s ložiskem se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v epigastriu těsně vpravo od střední čáry – lokalizací odpovídá pankreatu. Jinde nejsou patologická ložiska patrná. 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr.č.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Obr.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy /Obr.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr.5: SPECT břicha 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.5: SPECT břicha 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy /Obr.6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 48 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Závěr:
Scintigrafické vyšetření Octreoscanem u 62 letého nemocného potvrzuje ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pankreatu. Jinde jsme žádná další patologická ložiska nezjistili.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz