Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s uzlinovou metastázou

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

67letý muž.
Před 8 roky byla provedena resekce pankreatu a splenektomie pro tumor v kaudě pankreatu vel. 9 cm, do kterého byl zavzat hilus sleziny, histologicky: neuroendokrinní nádor gr 2 NET G2.

Nyní elevace chromograninu A.
CT: solidní sytící se oválná formace paraaortálně subrenálně vlevo s výraznější progresí velikosti od předchozího vyšetření – v.s. LU patolog. vzhledu, dále zvětšená v.s. patologická LU dorzálně za tělem pankreatu - susp. metastáza. 

Odeslán onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1-5).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na pravý jaterní lalok.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na pravý jaterní lalok.Obr.3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na uzlinu vlevo subrenálně paraaortálně.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na uzlinu vlevo subrenálně paraaortálně. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na uzlinu vlevo subrenálně paraaortálně.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na uzlinu vlevo subrenálně paraaortálně. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na pravý jaterní lalok.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na pravý jaterní lalok. / Pozorujeme patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka paraaortálně subrenálně vlevo vel. cca 29x29x37mm. Na snímcích po 4 hod pozorujeme okrsky zvýšené akumulace farmaka v segmentech S6 a S4 jater, na odložených snímcích po 24 hodinách jsou tyto nálezy nekontrastní a nález v oblasti jater odpovídá spíše celkově nehomogenní akumulaci bez jednoznačných ložiskových nálezů (může souviset s terénem popisované cirhózy jater). Závěr: Prokazujeme patologické ložisko somatostatinových receptorů ve vs. LU paraaortálně subrenálně vlevo vel. cca 29x29x37mm. Nehomogenní akumulace v oblasti jater, avšak bez ložisek patologické akumulace.

Závěr:
U 67letého muže, u kterého byla před řadou let provedena resekce neuroendokrinního tumoru kaudy pankreatu, jsme scintigraficky potvrdili uzlinovou metastázu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz