Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Průkaz metastázy karcinoidu céka pomocí 111In-Octreoscan-kontrola po léčbě

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 54 let.
Pacientka s duplicitním maligním melanomem kůže s pozitivní sentinelovou uzlinou po extirpaci a reexcisi, po adjuvantní imunoterapii a karcinoidem céka s vícečetnými metastázami prokázanými pomocí 111In-Octreoscanu (viz kazuistika ONK-34), který byl odoperován před 6 lety, byla odeslána ke kontrolnímu vyšetření po kombinované terapii.

Z rodinné anamnézy: otec léčen pro diabetes mellitus II. typu.

Z osobní anamnézy: stp. resekci karcinoidu céka před 6 lety, průkaz metastáz, kombinovaná terapie, maligní melanom kůže - hýždě s pozitivní sentinelovou uzlinou, stp. appendectomii před lety, stp. operaci ploténky L4, L5.

Objektivní vyšetření: eupnoe, orientována, kůže bez ikteru, lymfatické uzliny nehmatné, AS reg., TK 160/80 torr, ozvy bez šelestů, břicho a per rectum bez patologického nálezu.

Laboratorně FW 19/49, KO v normě, odpad kys. 5HIO 40umol/24 hod, další bez pozoruhodností.
MRI-meta v játrech

Pacientka poté objednána k provedení scintigrafie preparátem 111In-OctreoScan k posouzení dynamiky onemocnění. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par. Provedeno snímkování za 24, 48 resp. 72 hodin po aplikaci a to metodou „whole body“, planární a SPECT s nálezem již pouze jediné patologické depozice radiofarmaka v zadní části pravého laloku jaterního-viz obr. část. Ve srovnání s minulým vyšetřením před 2 lety tedy dochází spíše k regresi, tehdy popisován nález patologických ložiskových depozic radiofarmaka v oblasti jater (2 ložiska), podjaterní krajiny (1 ložisko) a v oblasti pánevní (cékum). - viz kazuistika ONK-34.

Nález v oblasti jater je tedy ve shodě s MRI.

Scintigrafické vyšetření pomocí 111In_OctreoScan lze tedy s výhodou použít i při kontrole léčby pacientů s prokázaným karcinoidem, resp. metastatickým postižením.


Obr.1.: 111In-OctreoScan metodou „whole body“,kontrolní vyšetření 8/06 s nálezem již pouze jedné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater.

/Obr. 1.: 111In-OctreoScan metodou „whole body“, kontrolní vyšetření 8/06 s nálezem již pouze jedné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater./


Obr.2.: 111In-OctreoScan metodou „whole body“ ,1/05.

/Obr. 2.: 111In-OctreoScan metodou „whole body“ , 1/05./


Obr.3.: 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální se solitární ložiskovou depozicí v dorsu pravého laloku jaterního-kontrola po léčbě 8/06

/Obr. 3.: 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální se solitární ložiskovou depozicí v dorsu pravého laloku jaterního-kontrola po léčbě 8/06/


Obr.4.: 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální s vícečetnými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater-vyšetření z 1/05.

/Obr. 4.: 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s vícečetnými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater-vyšetření z 1/05./


Obr.5.: Solitární ložisková depozice radiofarmaka v jaterním parenchymu pomocí zobrazení 3D-vyšetření z 8/06.

/Obr. 5.: Solitární ložisková depozice radiofarmaka v jaterním parenchymu pomocí zobrazení 3D-vyšetření z 8/06./


Obr.6.: Solitární ložisková depozice radiofarmaka v jaterním parenchymu metodou maximum pixel raytrace-vyšetření z 8/06.

/Obr. 6.: Solitární ložisková depozice radiofarmaka v jaterním parenchymu metodou maximum pixel raytrace-vyšetření z 8/06./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz