Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Diseminace náhodně zjištěného karcinoidu appendixu zjištěná pomocí metody 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 23 let.

Pacientka s náhodně peroperačně zjištěným karcinoidem appendixu (histologicky verifikovaným) odeslána onkologem k ověření možné disseminace onemocnění při suspektním nálezu klinickém.

Z rodinné anamnézy: matka hyperfunkce štítnice, psychiatricky léčena, otec neznámý

Z osobní anamnézy: běžné dětské choroby, častější infekce močových cest

Nynější onemocnění: opakované řidší stolice, bolesti břicha, pocení, únava, subfebrilie

Objektivně: obézní, afebrilní, eupnoe, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 80/min, TK 125/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: bez pozoruhodností

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-respirační arytmie, sonografie břicha bez zřejmé patologie, PET-nejednoznačný nález v oblasti malé pánve 

Vzhledem k podezření na inzulinom doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metod WB i SPECT patrna zřetelná ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti pánve vlevo (viz obr.) a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

V další fázi vyšetřovacího programu provedena CT, která potvrzuje tumorozní tkáň ve výše uvedené oblasti pánve.

Jde tedy o zcela zřetelnou ložiskovou kumulaci somatostatinových receptorů v oblasti pánve, které je i vzhledem k anamnéze a příznakovému komplexu suspektní z karcinoidní tkáně.

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při obtížné diagnostice karcinoidů, kdy tento tumor často neprokázán jinými zobrazovacími metodami (v tomto případě pomocí PET). Pravděpodobnost detekce zvyšuje kombinace zobrazovacích metod, jejichž nedílnou součástí by mělo být i vyšetření scintigrafické. 

Závěr: tato kazuistika jen potvrzuje výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů a důležitost provádění metody SPECT.


Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou ložiskovou depozicí v pánvi.

/Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou ložiskovou depozicí v pánvi./


Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pánvi.

/Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pánvi./


Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pánvi.,3D zobrazení.

/Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pánvi., 3D zobrazení./


Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicemi radiofarmaka v pánvi.

/Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicemi radiofarmaka v pánvi./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz