Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení ložiska atypického karcinoidu s centrální nekrózou v epigastriu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

72letá pacientka již interní pracoviště po 4 roky dispenzarizovalo pro stacionární karcinoid v epigastriu bez progrese a chronickou renální insuficienci v dialyzačním programu byla přijata k hospitalizaci pro náhlou progresi karcinoidu. V rámci pobytu na lůžku pacientka podstoupila koloskopii, CT břicha a scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Kolonoskopické vyšetření zjistilo pouze vnitřní a vnější hemoroidy. Jinde v tlustém střevě až do caeca byl nález normální. Na CT břicha se zobrazilo hypodenzní ložisko solidního charakteru o denzitě 40-45 Hj. o rozměrech 10 x 7 x 10 cm, které prorůstá do mediálního segmentu levého laloku jater. Vedlejším nálezem jsou hrubé parenchymové kalcifikace v parenchymu obou ledvin a odlitková nefrolithiáza. Pacientka poté absolvovala scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) s cílem vyloučit případnou diseminaci procesu a zjistit rozsah léze. Pro zvýšení senzitivity, specificity vyšetření a upřesnění prostorové lokalizace léze následovalo doplnění vyšetření o SPECT (3°/30 sekund, matrix 128 x 128). Na scintigrafii se vykreslilo oválné ložisko výrazně zvýšeného záchytu radiofarmaka v epigastriu téměř ve střední čáře jež dolním okrajem zasahuje do úrovně pánviček ledvin a horním do jater. V centru ložiska se pouze na SPECT zobrazila fotopenická oblast, okraje ložiska jsou ostře ohraničená. Rozměry ložiska jsou 9 x 6 x 6,5 cm. Jinde nebylo zjištěno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Nález byl uzavřen jako solitární ložisko karcinoidu s centrálně nekrózou, bez známek diseminace procesu. Na planárním scintigramu nebyla patrná fotopenická oblast v centru karcinoidu a teprve na následném SPECT vyšetření došlo k jejímu zobrazení. SPECT umožnil odříznou vrstvy nad a pod touto oblastí a tím ji vizualizovat. Pacientka plánovitě absolvovala chirurgický výkon, při kterém došlo k odstranění nádoru. Patolog nález hodnotil jako atypický karcinoid vycházející z endokrinního pankreatu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® doplněná o SPECT
Na scintigrafii se vykreslilo oválné ložisko výrazně zvýšeného záchytu radiofarmaka v epigastriu téměř ve střední čáře jež dolním okrajem zasahuje do úrovně pánviček ledvin a horním do jater. V centru ložiska se pouze na SPECT zobrazila fotopenická oblast, okraje ložiska jsou ostře ohraničená. Rozměry celého ložiska jsou 9 x 6 x 6,5 cm. Jinde nebylo zjištěno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Nález byl uzavřen jako solitární ložisko karcinoidu s centrálně nekrózou, bez známek diseminace procesu. Na planárním scintigramu nebyla patrná fotopenická oblast v centru karcinoidu a teprve na následném SPECT vyšetření došlo k jejímu zobrazení. SPECT umožnil odříznou vrstvy nad a pod touto oblastí a tím ji vizualizovat.

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně provést restaging již známého, náhle progredujícího karcinoidu. Scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) vyloučila diseminaci procesu. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze. Na planárním scintigramu nebyla patrná fotopenická oblast v centru karcinoidu a teprve na následném SPECT vyšetření došlo k jejímu zobrazení. SPECT umožnil odříznou vrstvy nad a pod touto oblastí a tím ji vizualizovat. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky. 

 

Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu v oválném ložisku karcinoidu v epigastriu téměř ve střední čáře jež dolním okrajem zasahuje do úrovně pánviček ledvin a horním do jater.

/ Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu v oválném ložisku karcinoidu v epigastriu téměř ve střední čáře jež dolním okrajem zasahuje do úrovně pánviček ledvin a horním do jater. /Obr. 2.: SPECT dutiny břišní. V centru ložiska se pouze na SPECT zobrazila fotopenická oblast, okraje ložiska jsou ostře ohraničená. Rozměry celého ložiska jsou 9 x 6 x 6,5 cm. Nález byl uzavřen jako solitární ložisko karcinoidu s centrálně nekrózou.

/ Obr. 2.: SPECT dutiny břišní. V centru ložiska se pouze na SPECT zobrazila fotopenická oblast, okraje ložiska jsou ostře ohraničená. Rozměry celého ložiska jsou 9 x 6 x 6,5 cm. Nález byl uzavřen jako solitární ložisko karcinoidu s centrálně nekrózou. /Obr. 3.: SPECT dutiny břišní. Koronární řezy.

/ Obr. 3.: SPECT dutiny břišní. Koronární řezy. /Obr. 4.: SPECTdutiny břišní, sagitální řezy.

/ Obr. 4.: SPECTdutiny břišní, sagitální řezy. /Obr.5.: SPECT dutiny břišní, transversální řezy.

/ Obr.5.: SPECT dutiny břišní, transversální řezy. /Obr. 6.: SPECT dutiny břišní, 3D rekonstrukce.

/ Obr. 6.: SPECT dutiny břišní, 3D rekonstrukce. /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz