Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů v metastázách inzulárního typu
jejunoileálního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)
před léčbou analogy somatostatinu


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

52letý pacient byl hospitalizován na chirurgii pro náhlou příhodu břišní ileózního typu. Během revize dutiny břišní chirurg zjistil tumorózní infiltrát v ileu s obstrukci lumen střeva. Postižený úsek střeva resekoval a provedl ileocekální anastomózu s obnovení pasáže. Bohužel vzhledem k prorůstání nádoru do okolí porce tumoru v retroperitoneu zůstala ponechána. Histologicky se jednalo o inzulární typ jejunoileálního karcinoidu s metastázami v tukové tkání mesenteria a s hlubokou infiltrací celé stěny střeva. Následně provedené morfologické zobrazovací metody zjistily metastázy karcinoidu v játrech a již zmíněnou perzistující část tumoru v retroperitoneu v oblasti radix mezenteria. Vzhledem k diseminaci onemocnění radikální léčba nebyla možná a byla zvažována terapie analogy somatostatinu. Před touto léčbou pacient absolvoval scintigrafii s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) k průkazu somatostatinových receptorů. Vyšetření proběhlo formou celotělové scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna hybridním SPECT/CT. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Scintigrafie zjistila poměrně rozsáhlý zbytkový tumor v mezogastriu retroperitoneálně před páteři a metastázy karcinoidu v játrech. Všechna ložiska vykazovala vysokou koncentraci somatostainových receptorů a bylo vhodná pro léčbu analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® doplněná o hybridní SPECT/CT
Scintigrafie zjistila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v mezogastriu ve střední čáře. Dále se zobrazila četná ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. SPECT/CT umožnil ložiska lépe vizualizovat a přiřadit k odpovídajícím anatomickým strukturám. Scintigrafie stav hodnotila jako metastázy karcinoidu v játrech a zbytkový tumor v retroperitoneu v oblasti radix mezenteria.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně stanovit pozitivitu somatostatinových receptorů v zbytkovém nádoru i v metastázách a umožnila zahájit léčbu pacienta pomocí analgoů somatostatinů. SPECT/CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí a jejích přiřazení odpovídajícím anatomickým strukturám. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta. Obr. 1. Celotelová scintigrafie, zadní a prední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu ve zbytkovém tumoru v retroperitoneu v oblasti mezogastria a v metastázách v játrech /Obr. 2. SPECT dutiny brišní a jater

/ Obr. 2. SPECT dutiny břišní a jater /


Obr. 3.SPECT, koronání rez. Metastázy karcinoidu v játrech

/ Obr. 3. SPECT, koronání řez. Metastázy karcinoidu v játrech /Obr. 4.SPECT, koronární rez. Zbytkový tumor v retroperitoneu + metastázy v játrech

/ Obr. 4. SPECT, koronární řez. Zbytkový tumor v retroperitoneu + metastázy v játrech /Obr.5. SPECT, transversální rez. Zbytkový tumor v retroperitoneu v mezogastriu

/ Obr.5. SPECT, transversální řez. Zbytkový tumor v retroperitoneu v mezogastriu /Obr. 6. SPECT, transversální rez. Metastázy v játrech

/ Obr. 6. SPECT, transversální řez. Metastázy v játrech /


 
Obr. 7 SPECT, sagitální rez. Metastázy v játrech

/ Obr. 7. SPECT, sagitální řez. Metastázy v játrech /Obr. 8 SPECT, sagitální rez. Zbytkový tumor v retroperitoneu + metastáza v játrech

/ Obr. 8. SPECT, sagitální řez. Zbytkový tumor v retroperitoneu + metastáza v játrech /Obr. 9 SPECT, 3D rekonstrukce

/ Obr. 9. SPECT, 3D rekonstrukce /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz