Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – karcinoid plic

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

65 letá žena:
NO: Pacientka byla v říjnu 2007 operována, byl resekován horní lalok pravé plíce, histologický nález prokazuje typický karcinoid s nízkou mitotickou aktivitou a s infiltrativním růstem, invazí do cévy a stěny bronchu a plicního parenchymu. Byla zjištěna mikrometastáza karcinoidu v jedné hilové uzlině velikosti do 1 mm.


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1), dále celotělovou scintigrafii (obr. 2) a cílenou tomografickou scintigrafii břicha a pánve (obr. 3) za 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách a difuzně v játrech. Za 4 hod. po aplikaci jsou patrná dvě drobná ložiska v pánvi po obou stranách střední čáry – buď se jedná o depozici radioaktivity v obou ovariích nebo v močovém měchýři po vymočení. Za 24 hod. je již v této oblasti patrný jen močový měchýř. V plicích žádná patol. ložiska nejsou detekována.

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr.č.3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu se zaměřením na oblast močového měchýře

/Obr.č.3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu se zaměřením na oblast močového měchýře /Závěr:

U 65 leté ženy s histologicky zachyceným karcinoidem plic jsme vyšetřením Octreoscanem nezjistili patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v plicích. Atypické bylo zobrazení dvou drobných ložisek v pánvi za 4 hodin po aplikaci Octreoscanu, avšak za 24 hodin je v této oblasti patrný pouze močový měchýř. Nejspíše se jednalo o zbytek radiofarmaka v močovém měchýři imitující zobrazení obou ovarií. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz