KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-359 ze dne 18.05.2023
 

Detekce paragangliomu v dutině břišní


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno
Kazuistika:
muž 33 let

Osobní anamnéza: artroza kyčelních kloubů.

Nynější onemocnění: Pro bolesti kyčelního kloubu provedeno ultrazvukové vyšetření, při kterém náhodně zjištěno suspektní aneurysma aorty. Následovalo CT vyšetření břicha, na kterém aneurysma nepotvrzeno, ale zjištěno mezi orálním jejunem a pankreatem kulovité ložisko velikosti 52 x 49 x 60 mm. Další ložisko zjištěno v pravém laloku jaterním, s jiným typem sycením než výše zmiňované ložisko. Diferenciálně diagnosticky zvažován neuroendokrinní tumor, GIST, leiomyosarkom, paket uzlin. Jako další vyšetření provedeno endosonografické vyšetření s odběrem biopsie – histologicky fragmentované části paragangliomu.

Vyšetření:
Aplikováno 395 MBq 123I-MIBG, následně za 4 a 24 hodin provedeno celotělové snímání na kameře Siemens Symbia Intevo Excel, matice 256 × 1024 × 16, rychlost posunu 5 cm/min. Následně proveden SPECT/CT oblasti krku, hrudníku, břicha a pánve s parametry 128 obrazů a 30 sekund dobou snímání na jednotlivý obraz v matici 128 x 128, iterativní rekonstrukce typu Flash 3D.

Výsledek vyšetření: Patologicky zvýšená aktivita v ložisku retropankreaticky. V ložisko v játrech naopak defekt v aktivitě. Ostatní oblasti bez jasného ložiska patologicky zvýšené aktivity.


Obr.1: Celotělový snímek.

/ Obr. č. 1: Celotělový snímek. /Obr.č.2: SPECT snímek břicha – ložisko retropankreaticky.

/ Obr. č. 2: SPECT snímek břicha – ložisko retropankreaticky.Obr.3: SPECT snímek břicha – defekt aktivity v játrech.

/ Obr. č. 3: SPECT snímek břicha – defekt aktivity v játrech. / Obr. č. 4: SPECT snímek břicha – ložisko retropankreaticky.

/ Obr. č. 4: SPECT snímek břicha – ložisko retropankreaticky. / Obr. č. 5: SPECT snímek břicha – defekt aktivity v játrech.

/ Obr. č. 5: SPECT snímek břicha – defekt aktivity v játrech. / Obr. č. 6: Low dose CT břicha.

/ Obr. č. 6: Low dose CT břicha. / 


Diskuze: Podařilo se scintigraficky ověřit, že retropankreatické ložisko akumuluje 123I-MIBG v souladu s výsledkem histologie se tedy jedná o paragangliom. Naopak ložisko v játrech nejasné etiologie je bez souvislosti s prvním ložiskem – nejedná se tedy o vzácnou formu metastazujícího paragangliomu.

Závěr. Vyšetření pomocí 123I-MIBG je vhodná metoda pro zobrazení paragangliomu a odlišení ložisek jiných etiologií.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Brno
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno-Starý Lískovec


kontakt na autora:
igor.cerny@nuklearnimedicina.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software