KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-360 ze dne 18.05.2023
 

Detekce feochromocytomu pomocí 123I-MIBG


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno
Kazuistika:
muž 78 let

Osobní anamnéza: ICHDKK, st.p. Aorto-bifemorálním bypassu.

Nynější onemocnění: Pro ikterus provedeno CT břicha, kde popsán tumor hlavy slinivky. Současně však zjištěna ložiskově zvětšená pravá nadledvina na 27x21x35 mm. Levá nadledvina není viditelná, v jejím místě je objemné ložisko maligního vzhledu – feochomocytom či primární ca nadledviny. Následná biopsie tohoto ložiska potvrdila feochromocytom, PASS skóre 7. Byla indikována levostranná adrenalektomie, před zákrokem však bylo potřeba zjistit, zda ložisko na pravé nadledvině je rovněž feochromocytom či jen incidentalom. Pacient odeslán k provedení scintigrafie s 123I-MIBG.

Vyšetření:
Aplikováno 392 MBq 123I-MIBG, následně za 4 a 24 hodin provedeno celotělové snímání na kameře Siemens Symbia Intevo Excel, matice 256 × 1024 × 16, rychlost posunu 5 cm/min. Následně proveden SPECT/CT oblasti krku, hrudníku, břicha a pánve s parametry 128 obrazů a 30 sekund dobou snímání na jednotlivý obraz v matici 128 x 128, iterativní rekonstrukce typu Flash 3D.

Výsledek vyšetření: Ložisko patologicky výrazně zvýšené aktivity v levé nadledvině. Ostatní nález je v mezích normy včetně pravé nadledviny, kde není jednoznačně patologicky zvýšená aktivita (ta je na úrovni aktivity ledvin).


Obr.1: Celotělový snímek.

/ Obr. č. 1: Celotělový snímek. /Obr.č.2: SPECT/CT snímek břicha.

/ Obr. č. 2: SPECT/CT snímek břicha.Obr.3: SPECT/CT snímek břicha.

/ Obr. č. 3: SPECT/CT snímek břicha. / Obr. č. 4: Low dose CT břicha.

/ Obr. č. 4: Low dose CT břicha. / 


Diskuze: Pomocí scintigrafického vyšetření byla zodpovězena klinická otázka. Pravá nadledvina kumuluje radiofarmakum na fyziologické úrovni a feochromocytom zde potvrzen nebyl. Naopak vysoká kumulace 123I-MIBG v oblasti levé nadledviny je v souladu s diagnózou feochromocytomu.

Závěr. Vyšetření pomocí 123I-MIBG je vhodná metoda pro zobrazení feochromocytomu a odlišení ložisek nadledvin jiných etiologií.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Brno
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Jihlavská 20
625 00 Brno-Starý Lískovec


kontakt na autora:
igor.cerny@nuklearnimedicina.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software