KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-361 ze dne 31.03.2023
 

Neuroendokrinní nádor pankreatu s jaterní metastázou


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: 75letá žena, která má několik let recidivující průjmy, poslední dva roky vodnaté. Provedena endosonografie s FNAB: v těle pankreatu hypoechogenní neostře ohraničené ložisko rozměrů 60x32 mm, elastograficky a při následné FNAB tuhé. V játrech hypoechogenní ložiska s anechogenním lemem velikosti do 15 mm.
Výsledek histologie z biopsie pankreatu: NET těla pankreatu.

Pacientka byla odeslána onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření, podle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu (resektabilita nádorových ložisek). 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-7) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Dvojí modulace obrazu.Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Dvojí modulace obrazu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pankreatu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pankreatu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pankreatu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pankreatu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku, dle ldCT hypoechogenní.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniální části pravého jaterního laloku, dle ldCT hypoechogenní. / 


Závěr: prokazujeme okrsky patologicky zvýšené hustoty somatostatinových receptorů v ložisku na rozhraní těla a kaudy pankreatu velikosti cca 54x28 mm a v hypodenzním ložisku v S8 jater průměru cca 25 mm. 

Závěr:
U 75leté ženy potvrzujeme neuroendokrinní nádor na rozhraní těla a kaudy pankreatu a metastázu v pravém jaterním laloku.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , gabriela.havlova@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software