Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Atypický nález („hot spots“) při perfúzně-ventilačním plicním scanu

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 45 let.

Pacient doposud neléčený pro interní diagnózu odeslán ambulantním specialistu k provedení kombinovaného plicního scanu. Důvodem opakované záchvaty klidové dušnosti.

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na tumor v gynekologické oblasti, otec CMP,IM

Z osobní anamnézy: doposud neléčen pro interní diagnózu,stp. operaci vnitřního menisku PDK

Nynější onemocnění: opakované záchvaty klidové dušnosti, suchý kašel

Objektivní nález: klidově eupnoe, bez cyanózy, AS reg.88/min,ozvy bez zřetelných šelestů, TK 145/80 torr, dýchání bez vedlejších fenomenů, DKK bez otoků

Laboratorní screening: doposud nevyšetřován.

Ambulantním specialistou žádán kombinovaný ventilačně-plicní scan k vyloučení diagnózy plicní embolizace.

Vyšetření: provedena perfúzní plicní scintigrafie pomocí 185 MBq 99mTc-MAA metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO (na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro nízké energie a vyhodnocovací systém Gamma 11). a SPECT (na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.), předtím proveden ventilační plicní scan pomocí 81mKr (přípravek KryptoScan) stejnými metodami na identických přístrojích.
Při perfúzním plicním scanu nalézáme atypický nález vícečetných ložiskových nahromadění radiofarmaka v obou plicních křídlech-tzv.
hot spots“, ventilační plicní scan pak vykazuje zcela normální ventilaci obou plic-viz.obr.příloha.Nález tedy není patognomický pro TEN, z edukačních důvodů vyšetřena perfúze i metodou SPECT.
Kontrolní perfúzní plicní scintigrafie pak již vykazuje téměř normální perfúzi oběma plicními křídly. 

Diskuze: tato kazuistika by měla sloužit spíše k edukačním účelům jako demonstrace chybné aplikace, ke které dochází v případě srážení aspirované krve ve stříkačce během aplikace či při podání radiofarmaka přes zavedený katetr, který není poté dostatečně propláchnut.


Obr.1.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO s četnými pozitivními defekty typu „hot spots“,zvl.v pravém plicním křídle.

/Obr.1.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO s četnými pozitivními defekty typu „hot spots“, zvl.v pravém plicním křídle./


Obr.2.: Kontrolní perfúzní plicní scintigrafie s již téměř normálním nálezem.

/Obr.2.: Kontrolní perfúzní plicní scintigrafie s již téměř normálním nálezem./


Obr.3.: Ventilační plicní scintigrafie pomocí 81Kr metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO s nálezem zcela normální ventilace v obou plicních křídlech.

/Obr.3.: Ventilační plicní scintigrafie pomocí 81Kr metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO s nálezem zcela normální ventilace v obou plicních křídlech./


Obr.4.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině koronální,transversální a sagitální s nálezem „hot spots“ v pravém plicním křídle.

/Obr.4.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině koronální,transversální a sagitální s nálezem „hot spots“ v pravém plicním křídle./


Obr.5.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT,zobrazení pomocí 3D,četné „hot spots“ bilaterálně.

/Obr.5.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT,zobrazení pomocí 3D,četné „hot spots“ bilaterálně./


Obr.6.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT,zobrazení pomocí maximum pixel raytrace,četné „hot spots“ bilaterálně v AP projekci.

/Obr.6.: Perfúzní plicní scintigrafie pomocí 99mTcMAA metodou SPECT,zobrazení pomocí maximum pixel raytrace,četné „hot spots“ bilaterálně v AP projekci./

Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz