Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Perfúzně-ventilační plicní scan v diagnostice
asymptomatické plicní embolie
u mladé pacientky s flebotrombozou

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 23 let.
Pacientka odeslána na příjem interní kliniky pro susp. flebotrombozu LDK. 

Z rodinné anamnézy: příbuzní bez sledovaných chorob
 
Z osobní anamnézy: doposud neléčena pro interní diagnózu, chondropatie obou kolenních kloubů, alergie na pyly

Nynější onemocnění: dva dny trvající otok LDK po námaze(sport), popírá známky plicní embolizace (bolest na hrudi, palpitace, hemoptoe, dušnost)

Objektivně: AS reg. 80/min, ozvy bez zřetelných šelestů, TK 125/70 torr, dýchání bez vedlejších fenomenů, DKK s otokem levého lýtka, Homens poz., plant. zn. poz., perif. pulsace dobře hmatná, levé lýtko palp. citlivé

Laboratorní screening: pozitivní D-dimery

Vyšetření: duplexní UZ žil dolních končetin-flebotromboza femoropopliteálně (vzdálenost trombu od saphenofemorální junkce činila 19cm), ekg-negativní T ve V2, ploché negativní T ve V2-3-diskrétní známky plicní embolizace, RTG plic normální

Vzhledem k výše popsaným nálezům (D-dimery, UZ, ekg) provedena perfúzní plicní scintigrafie pomocí 185 MBq 99mTc-MAA metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO (na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro nízké energie a vyhodnocovací systém Gamma 11), a na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par., předtím proveden ventilační plicní scan pomocí 81mKr (přípravek KryptoScan) stejnými metodami na identických přístrojích.

Při perfúzním plicním scanu nalézáme vícečetní totální výpadky perfúze plicní ostrých okrajů segmentárního charakteru oboustranně. V místech poruchu perfúze pak nalezena zcela zachovalá ventilace při ventilačním plicním scanu. Nález je tedy vysoce suspektní z plicní embolizace, viz obr. příloha.
Po zavedené antikoagulační terapii a bandážování DKK během hospitalizace dochází k ústupu subjektivních potíží (bolest LDK) i regresi otoku levého bérce.

Diskuze: tato kazuistika tedy demonstruje přínos metody kombinované perfúzně-ventilační plicní scintigrafie v diagnostice plicní embolie u mladých asymptomatických pacientů i možnosti dalšího semikvantitativního zpracování - viz obrazová příloha.


Obr. 1.: Perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích - AP, PA, LPO, RPO s totálními výpadky perfúze plicní bilaterálně.
/ Obr. 1.: Perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích - AP, PA, LPO, RPO
s totálními výpadky perfúze plicní bilaterálně. /


Obr. 2.: Ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích - AP, PA, LPO, RPO - zcela normální nález.
/ Obr. 2.: Ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích - AP, PA, LPO, RPO - zcela normální nález. /


Obr. 3.: Perfúzní plicní scintigrafie metodou planární v 6 projekcích - AP, PA, LPO, LAO, RPO a RAO s totálními výpadky perfúze plicní bilaterálně (dvouhlavá SPECT kamera).
/ Obr. 3.: Perfúzní plicní scintigrafie metodou planární v 6 projekcích - AP, PA, LPO, LAO, RPO a RAO
s totálními výpadky perfúze plicní bilaterálně (dvouhlavá SPECT kamera). /Obr. 4.: Možnosti semikvantitativního zpracování.
/ Obr. 4.: Možnosti semikvantitativního zpracování. /Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz