KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-26 ze dne 27.10.2009
 

Plicní embolizace u dítěte

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Kombinace perfuzní a ventilační scintigrafie plic významně přispívá k potvrzení plicní embolizace.

Kazuistika
3,5 leté děvčátko je léčeno pro akutní lymfoblastickou leukémii, se stavem po čerstvě prodělaném septickém stavu s centralizací oběhu (dif. dg i embolie do plic), opakovaným zavedením centrálního žilního katétru, s opakovaně vysokou hladinou D-dimerů přes 20 µg/ml (horní hranice normálu v laboratoři naší nemocnice 0,2 µg/ml, stanovení turbidimetrickou metodou). Bylo doporučeno doplnit scintigrafii plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 69 MBq 99mTc MAA a provedli perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). Je patrná regionální porucha perfuze v levé plíci – defekt perfuze nesegmentárního charakteru v dolní a střední části plíce s lehkou relativní hypoperfuzí levé plíce, velmi malý perfuzní defekt v posterobazálním segmentu pravého dolní laloku, s normálními ventilačními scintigramy plic, se závěrem: jedná se o mismatch, nález však není zcela typický pro plicní embolizaci, je však vyšší pravděpodobnost plicní embolizace.

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/

 

Závěr

Kombinovanou perfuzní a ventilační scintigrafii plic často využíváme k průkazu plicní embolizace.
U 3,5 letého děvčátka s akutní lymfoblastickou leukémií a stavem po septickém stavu svědčí výsledek kombinované planární perfuzní a ventilační scintigrafie s velkou pravděpodobností pro plicní embolizaci do levé plíce, nejspíše i s drobnou embolizací do pravého dolního laloku. V tomto případě byla kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie na našem oddělení provedena zatím u nejmladší pacientky.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software