Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafické hodnocení účinku antikoagulační léčby plicní embolie

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Kombinaci perfuzní a ventilační scintigrafie plic lze použít pro diagnostiku plicní embolizace a také pro zhodnocení efektu léčby embolizace.

Kazuistika
68 letá žena.
OA: hypertenze, hyperlipoproteinémie, glaukom bilat, gonartroza bilat. -indikace k TEP obou kolenních kloubů, st.p.konizaci čípku, ICHS 0, DM 0, CMP 0.
RF: nekuřačka
FA: Lozap H tbl 1-0-0, Citalec 10mg tbl 1/2-0-0
NO: V noci se vzbudila bušením srdce, poté i chvilku tlak na hrudi, hůře se jí dýchalo, sucho v krku, nauzea, odbrkávání, "nebylo jí dobře", nepotila se, přetrvávající palpitace, lépe se cítila vleže, bez bolestí na hrudi nebo břicha. Asi před týdnem pálení na hrudi a v zádech, pocení, netrvalo to příliš dlouho, jinak bolesti na hrudi nikdy neměla, palpitace občas pociťovala.

D-dimery: hladiny zvýšené, stejně jako hladiny troponinu I. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení plicní scintigrafie k vyloučení plicní embolizace. 


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA (aplikována vyšší aktivita pro obezitu nemocné) a na planární kameře MB 9200 provedli perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). Jsou patrné vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech s normální ventilací v obou plicích se závěrem: nález s vysokou pravděpodobností svědčí pro plicní embolizaci.

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/


Pacientka byla za hospitalizace léčena Heparinem.

Sedm dní po prvním scintigrafickém vyšetření byla kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic zopakována po i.v. aplikaci 99mTc MAA a po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2), opět na planární scintilační kameře MB 9200.
Ve srovnání s prvním vyšetřením došlo v obou plicích k úplné normalizaci perfuze s vymizením regionálních poruch perfuze. Ventilační scintigrafie plic je opět normální, bez poruch ventilace. Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/


Následně byla pacientka propuštěna z interního oddělení v dobrém stavu domů s nasazenou trvalou antikoagulační terapií Warfarinem. Doporučena trvalá warfarinizace. Pacientka nastavena, za hospitalizace již dále bez obtíží, eupnoická, účinná hladina INR. Při dimisi hemodynamicky stabilní, afebrilní.


Závěr
V uvedeném případě 68 leté pacientky byla kombinovanou plicní scintigrafií prokázána plicní embolie. Při příslušné antikoagulační léčbě došlo jak k ústupu obtíží, tak i k objektivní normalizaci plicní perfuze. Je tak doložen velmi dobrý terapeutický efekt podávané antikoagulační terapie a také oba scintigrafické nálezy ukazují na to, že se skutečně jednalo o čerstvou plicní embolizaci.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz