KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-29 ze dne 27.12.2010
 

Scintigrafický průkaz úspěchu léčby embolie do plic


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
81 letá pacientka
OA: Přechodná monoparesa pravé horní končetiny na podkladě tranzitorní ischemické ataky, hypertenze III. st. dle WHO, stp. pneumonii v r. 78, ICH DKK - sten. AFS l. dx. kritická, uzávěr ATA l. dx., polyneuropatie DKK anam., stav po CHCE, APE, stp. operaci varixů v r. 1953, stp. operaci vaječníků, IM 0, DM 0
RF: nekouří, alkohol neguje
FA: Detralex tbl. 1-0-1, Anopyrin 100 mg tbl. 0-1-0, Lozap H tbl. 1/2-0-1/2 , Neurol 0,25 mg tbl. 1-0-1, Lyrica 75 mg tbl. 1-0-1, Cynt 0,2 mg tbl. 0-1/2-0 , Formovent inh + Novartis inh 2x denně
NO: Pacientka odeslána k hospitalizaci na int. odd. pro asi týden zhoršující se dušnost, dušnost i v noci, při chůzi po bytě, také palpitace. Během týdne přibrala cca 5 kg. Bolesti na hrudi neguje.

Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení kombinované plicní scintigrafie k potvrzení plicní embolizace.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA (aplikována vyšší aktivita pro obezitu nemocné) a na planární kameře MB 9200 provedli perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). Jsou patrné vícečetné perfuzní defekty v pravé plíci, v levé plíci je nehomogenní distribuce radiofarmaka bez jednoznačných perfuzních defektů segmentárního charakteru, s normální ventilací v obou plicích se závěrem: nález s vysokou pravděpodobností svědčí pro plicní embolizaci do pravé plíce.

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/

 

Při hospitalizaci byla léčena antikoagulační terapií heparinem.

Týden po prvním scintigrafickém vyšetření byla kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic zopakována po i.v. aplikaci 99mTc MAA a po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2), opět na planární scintilační kameře MB 9200.
Ve srovnání s prvním vyšetřením došlo v pravé plíci k výrazné regresi regionálních poruch perfuze. Nález v levé plíci beze změn. Ventilační scintigrafie plic je opět normální, bez poruch ventilace. 

Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 2: Kontrolní kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře/
 

Pacientka byla propuštěna v dobrém stavu domů s nasazenou trvalou antikoagulační terapií Warfarinem.


Závěr

Ukazujeme velmi dobrý terapeutický efekt podávané antikoagulační terapie u pravostranné plicní embolizace.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software