Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Ventilační (ventilačně-perfuzní) scintigrafie plic s použitím zařízení na výrobu radioaktivního aerosolu 99mTc-DTPA – SmartVent

MUDr. Maroš Zozuľak
Oddělení nukleární medicíny
MMN a.s. JilemniceÚvod:

Ventilační scintigrafie plic s použitím radioaktivního aerosolu vytvářeného v nebulizátoru je alternativou k vyšetření s pomocí kryptonu z 81Rb/81mKr generátoru. Jako radiofarmakum se používá 99mTc-DTPA, přičemž velikost částic aerosolu je ideálně 0,5-2 µm, částice větší než 5µm se již deponují ve velkých bronších. Výhodou této metody je její nepřetržitá dostupnost na pracovišti. Dalším pozitivem je tvorba aerosolu se standardními vlastnostmi v dobré kvalitě. Nevýhodou je riziko kontaminace pracoviště a ojediněle horší kvalita zobrazení při nedostatečné spolupráci pacienta (nižší radioaktivita v plicích, depozice aerosolu v zažívacím traktu). Také nelze simultánně vyšetřovat ventilaci i perfuzi plic jako u kryptonu (s použitím více energetických oken kamery).

Nebulizátor SmartVent od společnosti Diagnostic Imaging Ltd jsme pořídili v červenci 2021, vynutil si to konec dodávek jednorázového příslušenství k přístroji Ultravent od výrobce Mallinckrodt Medical, Inc. Přístroj dodala firma KC SOLID

Zařízení používá rychle kmitající perforovanou membránu (uloženou v nebulizační komůrce) s mnoha otvory o určené velikosti, která produkuje částice o relativně konzistentní velikosti, přičemž výrobce udává jejich střední průměr 1,32 µm.

Od 1.8.2021 do 1.11.2022 jsme provedli 191 vyšetření. 

Na našem pracovišti používáme k ventilační scintigrafii 1500 MBq 99mTc-DTPA (99Mo/99mTc-generátor UltraTechneKow FM firmy Curium /Mallinckrodt Medical/). Na základě zkušeností v objemu 3 ml při celkovém objemu komůrky 10 ml. Tak je možné nebulizační komůrku jednorázově naplnit pro více pacientů vyšetřovaných po sobě. Nám se ale víc osvědčilo postupně doplňovat do nebulizátoru radiofarmakum pro jednotlivé pacienty vyšetřované v řadě v daný den. Obsluhující personál po odklopení horního krytu přístroje orientačně vidí, kolik tekutiny zůstalo v komůrce, a tak je její přeplnění málo pravděpodobné.

Inhalace aerosolu probíhá vleže na zádech pod kamerou a samotné vyšetření zahajujeme (podle doporučení výrobce), když je počet impulsů v oblasti plic 1-1,5 milion/sekundu, k tomu převážně dochází po dvou až čtyřech minutách vdechování.
Použité nebulizační komůrky se čistí a dezinfikují. Pohodlné je, pokud jich pracoviště vlastní víc, následné čištění je pak i z hlediska radiační ochrany jednodušší (nedávno použité je možné skladovat ve vymírací místnosti podle potřeby pracoviště po dobu 10 poločasů rozpadu 99mTc).

Příklady vyšetření z indikace průkazu či vyloučení plicní embolie:

1. muž, 80 let, progredující námahová dušnost, plicní embolie neprokázána


Obr. č. 1: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.

/ Obr. č. 1: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.  /


2. žena, 43 let, stav po distenzi kolene s delším znehybněním končetiny, epizoda dušnosti s pocitem tlaku na hrudi, plicní embolie neprokázánaObr. č. 2: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační,

/ Obr. č. 2: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.  /

 

3. žena, 83 let, progredující námahová dušnost, vícečetné plicní embolizaceObr. č. 3: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.

/ Obr. č. 3: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.  /

4. muž, 81 let, dušnost, CHOPNObr. č. 4: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.

/ Obr. č. 4: Vlevo perfuzní vyšetření, vpravo ventilační.  /


Závěr a diskuze:

Ventilační scintigrafie plic s použitím radioaktivního aerosolu 99mTc-DTPA je alternativou k vyšetření s pomocí 81mKr. Její největší výhodou je nepřetržitá dostupnost na pracovišti a díky tomu v kombinaci s perfuzní scintigrafií možnost okamžitého stanovení diagnózy ve vztahu k průkazu či vyloučení plicní embolie. Vyšetření tak můžeme provádět v režimu statim.
S přístrojem SmartVent získáváme ve většině případů kvalitní obrazy plic a jsme s ním spokojeni i po stránce obsluhy a manipulace.


Literatura:

1. SmartVent Acquisition Procedure - https://www.diagimaging.com/literature/smartvent/smartvent%20acquisition%20procedure.pdf

2. SmartVent™ the next generation of lung ventilation imaging https://www.diagimaging.com/literature/smartvent/smartvent%20brochure%20-%20uk.pdf

3. SmartVent™ Instructions for Use Version 4 – (Dec 2009) - https://www.diagimaging.com/literature/smartvent/smartvent%20manual%20ver%204%20(dec%2009)%20uk.pdf
Pracoviště:

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Lenka Tylová
Metyšova 465
514 15 Jilemnice 


kontakt na autora:
MUDr. Maroš Zozuľak
481 551 322

maros.zozulak@nemjil.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz