Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Plicní embolie do obou plicních křídel

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

88letá žena s cor pulmonale, femoro-popliteální trombózou PDK. 

Byla odeslána internistou k provedení plicní scintigrafie kvůli podezření na plicní embolii.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení kitu Pulmocis (makroagregátů lidského sérumalbumínu MAA firmy CIS Bio International) pomocí 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 200 MBq 99mTc MAA a v poloze nemocné vsedě provedli na scintilační kameře AnyScan Flex firmy Mediso perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).


Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů –

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – 
perfuze, dolní řada scintigramů – ventilace. /

Perfuzní scintigrafie: na scintigramech pozorujeme defekty perfuze v obou plicích – v horním a ventrobazálním segmentu pravého dolního laloku a v horním segmentu levého horního laloku.
Ventilační scintigrafie: homogenní distribuce ventilace v obou plicích, bez ventilačních defektů. 
Relativní distribuce perfuze: L:P 53:47 %, relativní distribuce ventilace L:P 40:60 %. 
Závěr: defekty perfuze v obou plicích – v horním a ventrobazálním segmentu pravého dolního laloku a v horním segmentu levého horního laloku
Normální ventilační scintigramy.
Jedná se tedy o tzv V/P mismatch v obou plicích a s velkou pravděpodobností o plicní embolizaci v obou plicích.

Závěr
U 88leté ženy s hlubokou žilní trombózou pravé dolní končetiny a s cor pulmonale prokazujeme vícečetné regionální poruchy perfuze v obou plicních křídlech a normální ventilační scintigrafii zřejmě při oboustranné plicní embolizaci.
   Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz