KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-68 ze dne 31.03.2023
 

Dušnost po infektu COVID-19 u pacienta s mnohočetným myelomem


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

76letý muž, u něhož byl před třemi měsíci diagnostikován mnohočetný myelom IgA kappa a jenž prodělal před dvěma měsíci infekt COVID-19 s následnou reaktivní trombocytózou.

Poslední dva týdny zhoršení dušnosti.

Dle rtg srdce a plic fluidothorax vpravo do výše 7. žebra dorzálně (obr. 1).

Obr.č.1: Rtg srdce a plic.

/ Obr.č.1: Rtg srdce a plic. /

Byl odeslán kardioložkou k provedení plicní scintigrafie kvůli podezření na plicní embolii.

Perfuzní scintigrafie plic:
Po značení kitu Pulmocis (makroagregátů lidského sérumalbumínu MAA firmy CIS bio international) pomocí 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 200 MBq 99mTc MAA a v poloze nemocného vleže provedli na hybridní scintilační kameře Symbia Intevo Siemens perfuzní scintigrafii plic v 8 projekcích (obr. 2).
Obr. č. 2: Planární scintigrafie plic ve 4 projekcích.

/ Obr. č. 2: Planární scintigrafie plic ve 4 projekcích. / 

Scintigramy perfuzní (po i.v. aplikaci 200 MBq 99mTc-MAA) v 8 základních projekcích (AP, PA, pravá zadní a přední šikmá a levá zadní a přední šikmá, obě boční) zhotovené na kameře Symbia Intevo firmy Siemens. Pozorujeme výrazně patologický nález v pravé plíci, kde je rozsáhlý defekt perfuze v rozsahu celého středního a dolního laloku, v levé plíci výrazně snížená depozice radiofarmaka ventrobazálně. Kardiomegalie. 
Distribuce perfuze: pravá plíce: levá plíce 30:70 %.

Závěr: výrazně patologický nález v pravé plíci, kde je rozsáhlý defekt perfuze v rozsahu celého středního a dolního laloku – podmíněno zřejmě výrazným fluidothoraxem (také tím je ovlivněna relativní hypoperfuze pravé plíce), v levé plíci výrazně snížená depozice radiofarmaka ventrobazálně, jež je daná kardiomegalií.

Přítomnost případné plicní embolie v pravé plíci při tak závažném nálezu na rtg plic prakticky nelze zcela vyloučit. Ale jak uvádíme, je výrazná regionální porucha perfuze v pravé plíci zřejmě podmíněna fluidothoraxem.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software