KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-36 ze dne 03.05.2005
 

Detekce epidurálního abscesu Leukoscanem

Prim. MUDr. Aleš Chodacki, Vladimír Rosendorf

oddělení nukleární medicíny
NsP Chomutov


Anamnesa: muž, stáří 60 let
ICHS, stp. IM, RBBB+LAH
Hypertenzní nemoc III. st. dle WHO
Vředová choroba GD

NO: pacient  hospitalizován na očním oddělení pro myositis orbitalis l. dx, kde i přes terapii rozvoj flebitidy PHK až charakteru flegmony, radikulopatie C8, překlad na neurologické pracoviště, kde progrese do obrazu těžké paraparesy DKK až paraplegie s poruchou čití od Th 8-9 distálně.

Akutní překlad na neurochirurgické pracoviště, kde:
- MRI: epidurální nálet hyperint, Th 7-9, komprese vaku
- Operační protokol: Laminektomie Th 7-9, dekomprese míchy
  Snášíme oblouk Th 7-9, kost pevná, epidurálně adhezivní změny,
  Bez nálezu přesvědčivého tlaku.
- Přeložen zpět s nálezem transversální míšní léze nejasné etiologie k dovyšetření a při terapii ATB.

Po překladu zpět na spádové neurologické pracoviště:
I přes ATB léčbu febrilie až k 39C, elevace zánětlivých markerů/leukocytosa, vysoká CRP/změny ATB dle hemokultur.Pátráno po event. zánětlivém fokusu/SONO/, bez  úspěchu. RTG vyšetření k detekci osteomyelitidy Th páteře negativní.
V konečném výsledku anemizace, vysoká sedimentace, febrilie septického rázu, hemokultury pozitivní  i při terapii Linkocinem.

Indikována scintigrafická detekce zánětlivého ložiska pomocí Leukoscanu:
Závěr: Výrazná ložisková patologie v rozsahu cca Th 7-12, svědčící pro zánětlivé změny.

Na základě scintigrafického vyšetření LEUKOSCANEM byl pacient s dg. spastické paraplegie DKK s poruchou čití od Th9 distálně na podkladě myelopatie při zánětlivém procesu epidurálně opět odeslán na neurochirurgické pracoviště,kde provedena akutní revize s nálezem:,, epidurálně vypouštíme absces, snášíme zánětlivé nálety,vyplachujeme antibiotiky."

Po posledním překladu zpět na neurologické spádové oddělení stav stabilizován, pacient afebrilní.


Závěr:


Vyšetření pomocí Leukoscanu zde tedy odhalilo epidurální absces, který byl nepochybnou příčinou strádání pacienta a progrese jeho obtíží. Snímkování bylo, jak uvedeno u jednotlivých projekcí, provedeno celotělově a dále pomocí tomoscintigrafie v den aplikace Leukoscanu a za 24 hodin. V den aplikace se nález začal jevit jako suspektní, další den byl nález jasný (u ložisek typu abscesu apod. snímkování za 24 hod velmi vhodné).

 

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně, vč. popisu.  

Obr. č. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. č. 2 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 1: celotělové zobrazení, 1 a 5 hod. p.i./ /Obr. č. 2: celotělové zobrazení, 3 hod. p.i./
 
Obr. č. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. č. 4 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 3: SPECT, 4 hod. p.i./ /Obr. č. 4: SPECT, 4 hod. p.i./
 
Obr. č. 5 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 5: SPECT, 4 hod. p.i./
 

Obr. č. 6 - klikněte pro zvětšení

/Obr. č. 6: SPECT, 4 hod. p.i./

 
Obr. č. 7 - klikněte pro zvětšení Obr. č. 8 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 7: SPECT, 4 hod. p.i./ /Obr. č. 8: celotělové zobrazení, 24 hod. p.i./
 
Obr. č. 9 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 9: SPECT, 24 hod. p.i./
 
Obr. č. 10 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 10: SPECT, 24 hod. p.i./
 
Obr. č. 11 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 11: SPECT, 24 hod. p.i./
 
Obr. č. 12 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 12: SPECT, 24 hod. p.i./
 
Obr. č. 13 - klikněte pro zvětšení Obr. č. 14 - klikněte pro zvětšení
/Obr. č. 13: vybrané SPECT řezy s nálezem
v Th části páteře/
/Obr. č. 14: vybrané SPECT řezy s nálezem
v Th části páteře/ 


Pracoviště:

Nemocnice Chomutov
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Aleš Chodacki
Kochova 1185
430 12  CHOMUTOV


kontakt na autora: 
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz
tel.: 474 447 631

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software