Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Osteomyelitida holenní kosti

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Scintigrafie skeletu po aplikaci 99mTc-oxidronátu se využívá k průkazu osteomyelitidy. 
Toto vyšetření má vysokou senzitivitu, ale nižší specificitu. 
Pro diagnostiku osteomyelitidy je mnohdy potřeba doplnit vyšetření s vyšší specificitou – značenými leukocyty nebo protilátkami proti granulocytům.

Kazuistika:
Významnější údaje z anamnézy:
42 letý muž s chronickou žilní insuficiencí, 2x prodělal hlubokou flebotrombózu na obou dolních končetinách, před dvěma roky se léčil pro vřed na laterálním kotníku pravé dolní končetiny. 
Nyní byl vyšetřen na kožním oddělení pro kožní defekt na pravém bérci. Z kožního oddělení byl odeslán na ortopedické oddělení. Po vyšetření na tomto oddělení jej ortopéd odeslal na naši kliniku k scintigrafii skeletu k vyloučení osteomyelitidy pravého bérce.
Byla provedena celotělová scintigrafie po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP  firmy Mallinckrodt Medical).
Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrné patologické ložisko zvýšené osteoblastické aktivity ve střední části diafýzy pravé tibie.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/

K verifikaci přítomnosti kostního zánětu jsme za pět dní po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I..v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům (technecistan sodný získán z 99Mo/99mTc generátoru - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical).
Scintigrafii jsme provedli za 5 hod. (celotělová scintigrafie - obr.2). a 24 hodin (statická scintigrafie obou bérců - obr.3) po podání. Prokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka ve střední části pravého bérce. Nález svědčí pro osteomyelitidu v této oblasti (obr.2 a 3).


Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie za 5 hod. v přední a zadní projekci

/Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie za 5 hod. v přední a zadní projekci/


Obr. č. 3: Statické scintigramy bérců za 24 hod. v přední a zadní projekci

/Obr. č. 3: Statické scintigramy bérců za 24 hod. v přední a zadní projekci/

Závěr:
U pacienta s kožním defektem na pravém bérci vzniklo podezření na přítomnost osteomyelitidy pravé holenní kosti. 
Kombinace scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie pomocí monoklonálních protilátek proti granulocytům přispěla k průkazu kostního zánětu pravé tibie. Přesná lokalizace tohoto ložiska v kosti byla možná na scintigramu skeletu, kdežto při scintigrafii zánětlivého procesu jsme ložisko mohli lokalizovat pouze do střední části pravého bérce. Pomohlo by nám, kdybychom mohli pacienta vyšetřit hybridní kamerou SPECT/CT umožňující přesnou anatomickou orientaci.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz