Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zánětlivé uvolnění totální endoprotézy kolenního kloubu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

64 letý pacient prodělal před 3,5 roku totální endoprotézu (TEP) levého kolenního kloubu. Prakticky po celou dobu od této operace má pacient obtíže s levým kolenem - stěžuje si na otoky a bolesti.

Pro podezření na uvolňování totální endoprotézy kolenního kloubu byl nemocný odeslán na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens byla provedena třífázová scintigrafie po i.v. aplikaci bolu (v malém objemu) 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V první i druhé fázi scintigrafie byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti celého pravého kolenního kloubu kolem femorální i tibiální komponenty TEP. Ve druhé fázi je zvýšena depozice radioindikátoru v oblasti mediálního kondylu pravé tibie. Tento nález svědčí pro zvýšenou perfuzi (prokrvení) v oblasti levého kolena a v oblasti mediálního kondylu pravé tibie (obr.1, 2)

Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze)

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze). Scintigrafie kolenních kloubů a přilehlých částí kostí stehenních a kostí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední projekci /


Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová (tzv. blood pool)

/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová (tzv. blood pool), scintigrafie kolenních kloubů v přední a zadní projekci /


Celotělovou scintigrafii (v přední a zadní projekci) a statické pozdní scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na stejné kameře E.CAM firmy Siemens za 2,5 hod. po aplikaci (statické scintigramy - délka akvizice 5 minut – současně v přední a zadní projekci a další akvizice současně obě boční projekce). Je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka opět jak kolem femorální, tak kolem tibiální komponenty TEP. Dále je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru v mediálním kondylu pravé tibie.
Tedy současně se zvýšenou perfuzí v oblasti celého pravého kolena a v mediálním kondylu pravé tibie je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita kolem femorální a tibiální komponenty TEP i v mediálním kondylu pravé tibie (obr.3, 4).


Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze

/ Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu kolenních kloubů, přilehlých částí bérců a stehenních kostí 2,5 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední a zadní projekci /


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/


K odlišení toho, zda se jedná o prosté uvolnění TEP nebo o uvolnění zánětlivé, jsme za šestnáct dní po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I.v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Celotělovou a cílenou statickou scintigrafii kolenou a přilehlých částí bérců a stehen jsme provedli za 4 hodiny po podání tohoto radiofarmaka opět na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti pravého kolena a to jak kolem femorální, tak kolem tibiální komponenty totální endoprotézy. Nález svědčí pro zánětlivé ložisko v oblasti pravého kolena v okolí tibiální a femorální komponenty TEP (obr. 5, 6 ). V mediálním kondylu pravé tibie zvýšená depozice značených protilátek proti granulocytům není patrná, je zde tedy podle scintigrafie skeletu jen vyšší perfuze a osteoblastická aktivita, která je nejspíše podmíněná degenerativními změnami.


Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední a zadní /


Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům

/ Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a 2x obě boční- scintigrafie obou kolenou /


Závěr
U 64 letého nemocného bylo kombinací třífázové scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům prokázáno zánětlivé uvolnění totální endoprotézy levého kolenního kloubu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz