Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Nekrosa hlavice femuru po úrazu

MUDr. Jaroslav Bureš
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Nové Město na Moravě


10/06.: Pac- 50 let, hospitalizován pro frakturu krčku femuru vpravo - po pádu na schodech - v bezvědomí nebyl, hlavu nebo páteř si neporanil - bolesti hlavy nebo bolesti na hrudi neguje, dušnost není, břicho nebolí, DKK bez otoků.


10/06- provedena reposice - Fractura colli femoris l.dx dislocata 

Operační výkony: 
Repositio, osteosynthesis sec D; HS+cohlea spongiosa, redon 1 x
Popis operace:
na trakčním stole přibližná repozice, hlavice pak jen padlá dorsálně. Vypuštění kloubního hematomu, tlakem provedena repozice. Zajištění postavení několika dráty. Pak vyměřen centrální drát a následně frézování a zaveden skluzný šroub s krátkým závitem, 2 děrová dlaha a komprese hlavice proti krčku. Místo fixačního drátu následně další kraniální spongiosní tahový šroub.


Po 9 měs. od reposice hlavice pacient stále chodí s berlemi, síla v končetině není, pohyb v kyčli zůstává výrazně omezen.


Indikována 3 fázová kostní scintigrafie kyčlí-6/07Obr. 1: V 1. fázi sledujeme nižší perfusi v pr. kyčli

/Obr. 1: V 1. fázi sledujeme nižší perfusi v pr. kyčli./


Obr. 2: V 2. fázi –blood pool - hypovaskularisované ložisko v oblasti hlavice kosti stehenní vpravo

/Obr. 2: V 2. fázi –blood pool - hypovaskularisované ložisko v oblasti hlavice kosti stehenní vpravo./Obr. 3:  3. fáze: snímek za 2 hod: fotopenická laese v hlavici kosti stehenní vpravo

/Obr. 3:  3. fáze: snímek za 2 hod: fotopenická laese v hlavici kosti stehenní vpravo./Závěr: nález svědčí pro avaskulární nekrosu hlavice kosti stehenní vpravo.

Následně provedena implantace TEP coxae (7/07), během operace verifikována nekrosa hlavice.

 


Pracoviště:

Nemocnice Nové Město na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel. 566 683 532


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz