KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-138 ze dne 31.03.2023
 

WB SPECT/CT u karcinomu plic s osteolytickými metastázami


MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizaceKazuistika

Úvod
SPECT/CT dobře lokalizuje i charakterizuje metastatická ložiska ve skeletu. Může se stát, že zdánlivě jednoznačné osteoplastické ložisko podle scintigrafie má ve skutečnosti velmi výraznou lytickou složku a to může ovlivnit terapeutický plán pacienta. V této kazuistice bych chtěla tuto skutečnost prezentovat.

NO: 69 letý pacient se známých karcinomem plic (diagnostikovaným v říjnu 2021) přichází pro nově vzniklé bolesti v oblasti pravého kyčle trvající 3 týdny.

Metodika:

Na vyšetřovacím lůžku bylo aplikováno 750 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) v i.v. bolusu do kanyly v HK. 

Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfúzní 2 D vyšetření a SPECT krevního poolu – parametry kontinuální SPECT po cirkulární (kruhové) dráze se všemi 3 hlavami, délka scanu celkově za 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2 D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu následovaného celotělovým SPECT a indikovaným CT vyšetřením v rozsahu torsa. Parametry SPECT jsou kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňů celý systém 400 sekund na 1 FOV, obvykle použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67s, 16 vrstev po 2,5mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo, které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion. 

Nález:
 
V prvních dvou fázích studie byla urychlena perfuze a vyšší krevní pool v lopatě kosti kyčelní vpravo ventrálně.
Na pozdním scanu nacházíme výrazně zvýšenou akumulaci radiofarmaka v rozsáhlém ložisku v lopatě kosti kyčelní vpravo ventrálně s korelátem osteolytického ložiska v této lokalizaci (Obr.3). Další ložisko vysoké akumulace radiofarmaka v pravé lopatce kraniálně s korelátem osteolytické léze na LDCT (Obr. 4).
Dále fokusy vyšší akumulace radiofarmaka vpravo v VII. žebru laterálně s korelátem stavu po fraktuře. Dále vpravo v VI. žebru laterálně, vlevo ve IV. žebru na kostochondrálním přechodu, v VI. žebru laterálně, na LDCT s jen naznačenou nehomogenitou struktury v těchto lokalizacích.
LDCT plic – vpravo rozsáhlý tumor s rozpadem.Obr.1.: Planární whole body scan v přední a zadní projekci ve dvou intenzitách. Patrné fokusy zvýšené akumulace RF v kosti kyčelní vpravo a v pravé lopatce.

/ Obr.1.: Planární whole body scan v přední a zadní projekci ve dvou intenzitách. Patrné fokusy zvýšené akumulace RF v kosti kyčelní vpravo a v pravé lopatce. /Obr.2.: Celotělový SPECT, fúze obrazů SPECT a CT, na transverzálních řezech pod sebou CT, SPECT, fúze SPECT/CT. Se zaměřením na výrazné osteolytické metastatické ložisko v pravé lopatě kosti kyčelní.

/ Obr.2.: Celotělový SPECT, fúze obrazů SPECT a CT, na transverzálních řezech pod sebou CT, SPECT, fúze SPECT/CT.
Se zaměřením na výrazné osteolytické metastatické ložisko v pravé lopatě kosti kyčelní. / Obr.3.: Na low dose CT výrazné osteolytické metastatické ložisko v lopatě kosti kyčelní vpravo.

/ Obr.3.: Na low dose CT výrazné osteolytické metastatické ložisko v lopatě kosti kyčelní vpravo. / Obr.4.:Na low dose CT osteolytické metastatické ložisko v pravé lopatce.

/ Obr.4.: Na low dose CT osteolytické metastatické ložisko v pravé lopatce. /


Závěr: 
Nově od minulého vyšetření z 1.10.2021 rozsáhlé osteolytické ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní a ložisko v pravé lopatce – metastatické postižení skeletu při základní diagnóze karcinomu plic. 
Stav po fraktuře VII. žebra vpravo. Fokusy vyšší přestavby v dalších žebrech mohou též odpovídat stavu po frakturách či počínajícímu ložiskovému postižení – metastázám.

Diskuze: SPECT/CT dobře lokalizuje i charakterizuje metastatická ložiska - zdánlivě jednoznačné osteoplastické ložisko podle scintigrafie má ve skutečnosti velmi výraznou lytickou složku, což může i výrazně ovlivnit terapeutický plán. CT charakteristika může také většinou odlišit případné fraktury , které ve scintigrafickém obraze mohou imitovat metastatická ložiska. 
Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimovkontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software