U přípravku Leukoscan byla společností Immunomedics ukončena výroba a nadále není k dispozici.

Jednalo se o kit pro radiofarmakum, obsahující sulesomab (Fab´ fragment myší monoklonální protilátky proti granulocytům),
ke značení radioizotopem technecia-99mTc.