LeukoScan®

Kit pro přípravu 99mTc-sulesomabu
 

 

 

Indikace:

LeukoScan je indikován k diagnostickému zobrazení pro zjištění lokalizace a rozsahu infekcí/zánětů v kostech u pacientů se suspektní osteomyelitidou, včetně pacientů s vředy na diabetické noze.
Je-li kostní scintigrafie pozitivní a zobrazení LeukoScanem negativní, přítomnost infekce je nepravděpodobná.
Je-li kostní scintigrafie negativní, zobrazení LeukoScanem je zřídka pozitivní - v takovém případě se může jednat o časnou osteomyelitidu.

     
 

Balení:

1 lahvička

   

 

 

Uchovávání:

při teplotě 2-8°C, chránit před mrazem; připravený roztok: do teploty 25°C

   

 

 

Doba použitelnosti:

48 měsíců od výrobního data, datum exspirace uvedeno na obalu

       
 

Složení:

Sulesomabum

0,31 mg

       
   

Dihydrát chloridu cínatého, chlorid sodný, tetrahydrát kalium-natrium-tartarátu, trihydrát octanu sodného, sacharosa, kyselina octová 99% (stopy), kyselina chlorovodíková (stopy). dusík.

       
 

Způsob přípravy:

Rozpuštění pomocí 0,5 ml 0,9 % chloridu sodného
900 (+/- 200) MBq 99mTc 
inkubace 10 minut

   

podrobný návod pro přípravu viz SPC

       
 

Kontrola kvality:

ITLC – silikagel na skleněných vláknech / aceton

       
 

Stabilita:

4 hodiny

       
 

Reg. číslo:

EU/1/97/032/001

     
 

Kód SÚKL:

 027522

       
 

Výrobce:

Immunomedics, Inc., Morris Plains, USA

       
 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Immunomedics GmbH, Darmstadt, Německo