STRIASCAN

NOVINKA 2020

S radostí ohlašujeme nově registrovaný přípravek STRIASCAN společnosti Curium (výrobce CIS bio international, Francie), určený pro scintigrafické zobrazení dopaminergních presynaptických receptorů pro účely diagnostiky parkinsonského syndromu. Jedná se o již zavedenou účinnou látku joflupan značenou jódem-123. Přípravek je dodáván ve formě radiofarmaka k okamžitému použití.


O přesném datu uvedení na trh ČR a způsobu distribuce budeme pracoviště nukleární medicíny informovat.


Podklady k přípravku (PDF soubory ke stažení) v českém jazyce:

Souhrn údajů o přípravku (SPC)
Příbalová informace
Prospekt k přípravku


V případě potřeby jsme plně k dispozici na obvyklých kontaktech.


 

 
ul. Míru 16, 337 01 Rokycany
tel.: 371 720 350, 371 720 351

objednavky@kcsolid.cz

www.kcsolid.cz

Copyright © 2020 KC SOLID spol. s r.o.