KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-10 ze dne 27.05.2008
 

Časné zobrazení adenomu (nebo hyperplazie) příštítného tělíska při primární hyperparatyreóze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN
Ostrava-Poruba


Kazuistika:

46 letá pacientka se stavem po pravostranné nefrektomii (pro afunkční ledvinu při litiáze) s občasnými nefralgiemi solitární levé ledviny. Na prostém rtg snímu solitární levá ledvina bez rtg kontrastních stínů.

Laboratorní vyš.: Ca v séru 2,65 nmol/l (norm. rozmezí 2,1 - 2,65 nmol/l), P v séru 0,6 mmol/l (normální rozmezí 0,84 – 1,45 mmol/l), parathormon v plazmě 27,9 pmol/l (norm. rozmezí 1,3-6,8 pmol/l). 

Ultrasonografické vyšetřerní: zvětšené příštítné tělísko v zadní části pravého laloku štítné žlázy na 4x6 mm. 

Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření pro podezření na primární hyperparatyreózu.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým bylo označeno radiofarmakum methoxyisobutylisonitril (MIBI). Aplikovali jsme 600 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1)


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 


Na dynamické scintigrafii se zobrazují oba laloky štítné žlázy a velmi časně prakticky již od začátku vyšetření ložisko zvýšené depozice radiofarmaka při dolní části pravého laloku štítné žlázy.

Po ukončení dynamické scintigrafie následovala tomografická (SPECT) scintigrafie krku a hrudníku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.2)Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku 33 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku 33 minut po aplikaci radioindikátoru. Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronální./ 


Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod pravým lalokem štítné žlázy. 

Prakticky totožný byl nález na tomografické scintigrafii zhotovené za 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. 


Závěr:
U pacientky s hyperparatyreózou pomocí dynamické scintigrafie doplněné časnou a pozdní tomografickou scintigrafií prokazujeme ložisko zvýšené depozice radioindikátoru svědčící pro přítomnost adenomu nebo hyperplazie příštítného tělíska pod pravým lalokem štítné žlázy. Byla doporučena chirurgická léčba.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:

otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software