KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-24 ze dne 17.1.2014
 

Tumor příštítných tělísek s hyperparatyreózou

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba


Kazuistika:

NO: 59 letá pacientka s hyperparatyreózou. Při sonografickém vyšetření vysloveno podezření na tumor příštítných tělísek. 
Nemocná byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.
Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99m Tc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Celkově jsme aplikovali 300 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1).
 


Obr.č.1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole.

/ Obr.č.1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole. /


Na dynamické scintigrafii se vlevo od střední čáry v místě, kde bychom očekávali dolní část levého laloku štítné žlázy zobrazuje velký kontrastní oválný okrsek depozice radiofarmaka. Laloky štítné žlázy se nezobrazují.
Po ukončení dynamické scintigrafie následovala 5 minutová statická scintigrafie krku a hrudníku na planární kameře MB9200 s kolimátorem s vysokým rozlišením (HR) (obr.2).Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci pomocí kamery s HR kolimátorem 30 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 2: 5 minutová planární scintigrafie krku a hrudníku v přední projekci
pomocí kamery s HR kolimátorem 30 minut po aplikaci radiofarmaka. / 


Stejně jako při dynamické scintigrafii zjišťujeme v dolní části krku vlevo velké ložisko výrazně zvýšené depozice radioindikátoru. Ektopické příštítné tělísko s adenomem nebo hyperplazií v hrudníku neprokazujeme.
Za 3 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.3).Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci.

/ Obr. č. 3: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci. / 


Opět je nález beze změny ve srovnání s dynamickou scintigrafií a statickou scintigrafií krku a hrudníku - velké ložisko výrazně zvýšené depozice radioindikátoru v dolní části krku vlevo. 
Hned poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.4).Obr.č.4: Tomografická scintigrafie krku 193 minut po aplikaci radioindikátoru. Horní řada: transverzální  řezy, prostřední řada snímků: sagitální  řezy, dolní řada: řezy koronární.

/ Obr.č.4: Tomografická scintigrafie krku 193 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární. /


Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod levým lalokem štítné žlázy. 

Závěr:

U pacientky s hyperparatyreózou pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné tomografickou scintigrafií prokazujeme přítomnost nádoru nebo hyperplazie příštítného tělíska pod levým lalokem štítné žlázy. Byla doporučena chirurgická léčba, podle úvahy chirurga se současným peroperačním využitím gamasondy (s aplikací radiofarmaka před operací) ke snadnější lokalizaci tumoru nebo hyperplazie, i když v tomto případě se chirurg bez peroperační detekce obejde - postižené příštítné tělísko při dolním okraji levého laloku štítné žláze je výrazně zvětšené. Vlastní patologický substrát bude zřejmý až po histologickém vyšetření odstraněného tělíska.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz  , vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software